کاهش تجارت خارجی ایران با کشورهای اروپایی عضو برجام

خبر آنلاین , 26 فروردين 1398 ساعت 11:50

بررسی آمار تجارت خارجی ایران ۱۱ماهه ایران با سه کشور اروپایی آلمان،انگلیس و فرانسه نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از کاهش صادرات ایران به این کشورها دارد.


به گزارش ماین نیوز، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت روابط تجاری ایران با سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه پرداخته و نوشته است: صادرات ایران به آلمان در یازده ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش ۲۸ درصدی به ۲۳۰ میلیون دلار، صادرات به فرانسه با کاهش ۲۸ درصدی به ۲۵ میلیون دلار و صادرات به انگلیس با کاهش ۳۹ درصدی به ۲۷ میلیون دلار رسیده است.

کاهش ارزشی صادرات به این کشورها در حالی است که به لحاظ وزنی، صادرات به آلمان و انگلیس در مدت زمان مورد اشاره افزایش یافته است. این امر بدان معناست که کالاهایی با متوسط قیمت نسبتا پایین تر به این کشورها صادر شده است.

تجارت خارجی با کشورهای عضو برجام

صادرات بدون نفت خام ایران به آلمان در دوره زمانی اعلام شده ۱۱۲ هزار تن و به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار بوده است. مقایسه این آمار با میزان صادرات یازده ماهه ۹۶ نشان می دهد که صادرات به آلمان از نظر وزنی ۱۵۳.۵ درصد رشد یافته ولی از نظر ارزشی ۲۷.۷ درصد کاهش را ثبت کرده است.

صادرات به انگلیس نیز در این دوره زمانی ۲۲ هزار تن و به ارزش ۲۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار سال قبل از آن از نظر وزنی ۳۶.۷ درصد رشد کرده ولی از نظر ارزشی ۳۸.۶ درصد کاهش یافته است.

میزان صادرات بدون نفت خام ایران به فرانسه نیز از نظر وزنی ۳۱ هزار تن بوده و از نظر ارزشی به ۲۸۳ میلیون دلار رسیده است. این آمار در مقایسه با میزان صادرات بدون نفت خام یازده ماهه سال ۹۶ از نظر وزنی ۶۶.۷ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲۸.۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

ایران در یازده ماهه سال ۹۷ و در مجموع به این سه کشور ۱۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۸۳ میلیون دلار بدون نفت خام صادر کرده است. این رقم ۰.۰۳ درصد از نظر وزنی و ۰.۰۶ درصد از نظر ارزشی صادرات ایران را در این مدت شامل شده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال قبل از آن نشان می دهد که صادرات بدون نفت خام ایران در مجموع برای این سه کشور ۶۶.۷ درصد از نظر وزنی رشد داشته و از نظر ارزشی با کاهش ۲۸.۹ درصدی مواجه شده است.

کاهش ۲۱.۵ درصدی ارزش واردات

ارزش واردات ایران از سه کشور یاد شده در مدت زمان مورد بررسی نیز کاهشی بوده است. در این مدت واردات ایران از آلمان با کاهش ۱۹.۵ درصدی به حدود ۲.۲ میلیون دلار، واردات از فرانسه با کاهش ۳۸ درصدی به ۹۹۰ میلیون دلار و واردات از انگلیس با کاهش ۶ درصدی به ۹۲۳ میلیون دلار رسیده است.

واردات ایران از این کشورها هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی کاهش قابل توجهی را در یازده ماهه ۹۷ تجربه کرده است. براساس این گزارش میزان واردات ایران از آلمان در یازده ماهه سال ۹۷ از نظر وزنی ۶۱۶ هزار تن و از نظر ارزشی ۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار بوده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از نظر وزنی ۲۷.۲ و از نظر ارزشی ۱۹.۵ درصد اُفت را ثبت کرده است.

همچنین میزان واردات ایران از فرانسه در مدت زمان مورد اشاره ۷۹ هزار تن و به ارزش ۹۹۰ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با یازده ماهه سال ۹۶ از نظر وزنی ۳۱.۰ درصد و از نظر ارزشی ۳۸.۱ درصد کاهش داشته است.

این روند در مورد انگلیس نیز اتفاق افتاده به طوری که ایران در مدت زمان مورد بررسی ۲ هزار و ۳۷۳ هزار تن کالا به ارزش ۹۳۳ میلیون دلار از این کشور وارد کرده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از نظر وزنی ۱۷.۴ و از نظر ارزشی ۲۱.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

بنابراین ایران در یازده ماهه سال ۹۷ در مجموع از سه کشور اروپایی عضو برجام ۳ هزار و ۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار وارد کرده است. این رقم ۱۰.۶ درصد از کل واردات وزنی و ارزشی ایران در مدت زمان مورد اشاره را شامل می شود.

همچنین این آمار در مقایسه با واردات ایران از این سه کشور در مدت زمان مشابه سال ۹۶ از نظر وزنی ۱۹.۵ درصد و از نظر ارزشی ۲۲.۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.


کد مطلب: 46300

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/46300/کاهش-تجارت-خارجی-ایران-کشورهای-اروپایی-عضو-برجام

ماین نیوز
  http://www.minews.ir