گروه معادن مس
 
طی سال 97 صورت گرفت،
رشد ۲۱ و ۱۵ درصدی تولید آند و کاتد شرکت ملی مس
گروه معادن >مس - شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال 97، بیش از 247 هزار تن کاتد و 313 هزار تن آند مس تولید کرد. این میزان تولید حاکی از رشد تولید 15 و 21 کاتد و آند در سال گذشته دارد.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت ملی صنایع مس طی سال 97، افزون بر 313 هزار و 785 تن آند تولید کرده است که با این میزان تولید، برنامه 260 هزار تنی سال 97 را با 21 درصد رشد محقق کرده است.

این مجموعه طی این بازه زمانی، تولید 247هزار و 384 تن کاتد مس را به ثبت رساند که نسبت به برنامه سال، از رشد 15 درصدی برخوردار بوده است.

رشد استخراج سنگ معدن

شرکت مس طی سال 97 در مجموع 189میلیون و 866 هزار تن سنگ معدن استخراج است که نسبت به برنامه 173 میلیون و 687هزار تنی امسال 9درصد رشد داشته است.

برداشت بیش از 53 میلیون تن سنگ سولفور

همچنین شرکت مس در سال گذشته، بیش از 53 میلیون تن سنگ سولفور برداشت کرده است که 5 درصد از برنامه در نظر گرفته شده برای برداشت سنگ سولفور (47 میلیون و 83 هزار تن) جلوتر است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۹
کد مطلب: 46287
 
مرجع : ایمیدرو