گروه معادن
 
انتشار گزارش سالانه ایمیدرو به زبان انگلیسی
گروه معادن - ایمیدرو گزارش سال مالی 2018-2017 این سازمان را به زبان انگلیسی منتشر کرد.
 
به گزارش ماین نیوز، این گزارش در 5 بخش شامل ایمیدرو در یک نگاه، پروژه ها، عملکرد، مسئولیت اجتماعی و ایمنی، بهداشت و محیط زیست و گزارش حسابرسی و صورت های مالی به زبان انگلیسی منتشر شد.

برخی از عناوین این گزارش شامل اهداف بلند مدت، اکتشاف و آموزش، پژوهش و فناوری است.

این گزارش توسط معاونت برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو و دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری تهیه شده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب: 46282
 
مرجع : ایمیدرو