گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
تغییر مدیریتی در مجتمع آلومینیوم جنوب
گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - طاهرپور به جای مستقیمی سکان دار آلومینیوم جنوب شد
 
به گزارش ماین نیوز، هفته گذشته شهریار طاهرپور به جای محمدمهدی مستقیمی به عنوان مدیرعامل جدید مجتمع آلومینیوم جنوب معرفی شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۲
کد مطلب: 46086
 
مرجع : معدن نیوز