"ومعادن" سرمایه خود را ۱۳۰درصد افزایش می دهد

خبرگزاری سنا , 8 اسفند 1397 ساعت 11:59

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از ارایه پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۳۰درصدی خبر داد.


به گزارش ماین نیوز، هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات قصد دارد سرمایه خود را ۱۳۰ درصد افزایش دهد.

این شرکت اعلام کرد هیات مدیره قرار است این پیشنهاد را به مجمع عمومی فوق العاده ارایه دهد و هدف خود را از این اقدام برای جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سهام جدید است.

"ومعادن" این اقدام را در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ به تصویب هیات مدیره رسانده و قرار است سرمایه شرکت از مبلغ ۳۴ هزار و ۱۱۸ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۸۱ هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ انجام این افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.


کد مطلب: 45938

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/45938/ومعادن-سرمایه-خود-۱۳۰درصد-افزایش-می-دهد

ماین نیوز
  http://www.minews.ir