گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
مپنا هم ابهام نحوه واگذاری و ارزش دو بلوک آلومینیوم المهدی و هرمزال را رفع نکرد
گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - شرکت مپنا درباره مالکیت ۷۷.۲۲ درصد سهام آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصدی طرح هرمزال توضیحی کوتاه داد و با توقف نماد روبرو شد اما منجر به رفع ابهام از نحوه واگذاری و ارزش دو بلوک نشد.
 
شرکت مپنا که برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته دارد ، بعد از نهایی شدن مالکیت 77.22 درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی و 100 درصد سهام طرح هرمزال ( که با ابهام درباره نحوه واگذاری و ارزش دو بلوک همراه بود ) با ارایه توضیحی کوتاه از انتشار آثار مالی این رویداد در آینده خبر داد و با توقف نماد روبرو شد .

براساس این گزارش، طبق اعلام سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات از سوی خریدار قبلی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (شرکت فروآلیاژ گنو) و حال شدن دین مشار الیه، اقدام به انتشار فراخوان در خصوص جایگزینی خریدار قبلی شد و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، قرارداد جایگزین با مپنا منعقد شد.

توضیح محسن میرزایی معاون اقتصادی مالی مپنا به شرح زیر است:

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب: 45631
 
مرجع : بورس پرس