گروه معادن سنگ آهن
 
فاز دوم افزایش سرمایه «کگل»
سرمایه شرکت به 48هزار میلیارد ریال می‌رسد
گروه معادن >سنگ آهن - سرمایه این شرکت صنعتی و معدنی از مبلغ 36 هزار میلیارد ریال با 33.3 درصد افزایش به 48 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت صنعتی و معدنی گل گهر قصد اجرایی نمودن بخش دوم افزایش سرمایه مصوب خود را دارد و به این ترتیب، سرمایه شرکت از مبلغ 36 هزار میلیارد ریال با 33.3 درصد افزایش به 48 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

محل تامین منابع این افزایش سرمایه، آورده نقدی و مطالبات سهامداران خواهد بود. محل مصرف این افزایش سرمایه نیز تامین بخشی از سرمایه در گردش، توسعه بخش شرقی معدن یک و جبران مخارج سرمایه گذاری صورت گرفته در شرکت های زیر مجموعه ذکر شده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۶
کد مطلب: 45390
 
مرجع : بورس نیوز