گروه صنایع معدنی فولاد
 
نتیجه دو مجمع "ذوب" مشخص شد
تصویب افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی
گروه صنایع معدنی >فولاد - دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده شرکت ذوب آهن برگزار و طی آن ضمن تایید کارشناسان منتخب جهت رعایت تبصره قانون مالیات های مستقیم،افزایش سرمایه ۸۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رسید.
 
به گزارش ماین نیوز، قبل از ظهر امروز دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده شرکت ذوب آهن در تالار آهن با حضور اکثریت 74 درصدی سهامداران و منصور یزدی زاده به عنوان مدیرعامل و رییس مجمع،اعضای هیات رئیسه،بازرس و حسابرس قانونی و نماینده سازمان بورس برگزار شد.

در مجمع اول درخصوص دستور جلسه تایید کارشناسان منتخب هیات تعیین کارشناسان رسمی استان اصفهان جهت رعایت تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ تصمیم گیری و روند طی شده با موافقت سهامداران به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۶ این آیین نامه اجرایی،جهت تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد ترکیب سهامداری آنها در اختیار نهادهای عمومی از جمله تامین اجتماعی است فرایندهایی باید طی شود.باتوجه به اینکه محل ثبت شرکت در استان اصفهان است، باید هیاتی تشکیل شده تا کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با موصوع افزایش سرمایه اعضای هیات مذکور را انتخاب و تایید کنند.

همچنین در دستور جلسه دوم، پس از ارائه توجیهات افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ و کاهش نسبت زیان انباشته به سرمایه معادل ۳۳ درصد و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت،با اکثریت آرا و با موافقت سهامداران افزایش سرمایه 85 درصدی برای رساندن سرمایه از 3.31 به 6.15 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

در این جلسه نیز ابتدا درباره دو حالت انتقال کامل( افزایش 2.8 هزار میلیارد تومان) یا بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه (افزایش 750 میلیارد تومان) مطرح شد که با توجه به مزایا و بهره مندی از معافیت مالیاتی با حالت اول موافقت شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۴۴
کد مطلب: 45197
 
مرجع : بورس پرس