گروه صنایع معدنی فولاد
 
دکتر سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
معیارهای تعیین صادرکننده نمونه کشوری به درستی رعایت نشده است
حق فولاد خوزستان سلب شد؟/فولاد مبارکه تأمین نیاز داخل را هدفگذاری کرد
گروه صنایع معدنی >فولاد - به نظر می رسد برای اعطای تقدیرنامه های صادراتی، پارامترها و معیارهایی وجود دارد که ظاهرا به درستی رعایت نشده است چراکه فولاد خوزستان بر اساس اصول پایه به جهت رشد صادرات مستحق دریافت تقدیرنامه بود اما این امکان از این شرکت بزرگ سلب شده است.
 
به گزارش ماین نیوز، دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این سوال که آیا حذف صادرکنندگان فولاد میانی از لیست برگزیدگان کشوری منطقی است، گفت: صادرات یکی از استراتژی های شرکت ها است و عملکرد شرکت ها مبنای قرارگیری آنها در لیست صادرکنندگان نمونه می باشد.

مدیرعامل سابق فولاد مبارکه توضیح داد: برای نمونه فولاد مبارکه در سال ۹۶ عملکرد خوبی در صادرات داشت اما در سال ۹۷ به جهت نیاز بازار داخلی و افزایش قیمت جهانی و هجوم بازار داخل به فولاد مبارکه مجبور به کاهش حجم صادرات و افزودن به سهم بازار داخل شد.

وی افزود: بنابراین علی رغم اینکه در سال قبل حجم قابل قبول صادرات داشته ایم اما رشد آن نسبت به سال قبل کاهشی بوده است.

دکتر سبحانی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برای اعطای تقدیرنامه های صادراتی، پارامترها و معیارهایی وجود دارد که ظاهرا به درستی رعایت نشده است چراکه فولاد خوزستان بر اساس اصول پایه به جهت رشد صادرات مستحق دریافت این تندیس و تقدیرنامه بود اما این امکان از این شرکت بزرگ سلب شده است.

وی گفت: همچون سال های گذشته باید هم صادرکننده نمونه محصول فولادی انتخاب می شد و هم صادرکننده نمونه فولاد میانی چراکه حدود ٧ میلیون تن از ٩ میلیون تن صادرات فولاد در سال ٩۶ متعلق به فولاد میانی بوده است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۰۸
کد مطلب: 45083
 
مرجع : چیلان