گروه صنایع معدنی سیمان
 
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
میزان صادرات سیمان و کلینکر در سال ۹۶ از لحاظ وزنی و ارزشی تغییری نداشته است
گروه صنایع معدنی >سیمان - سال 96 با اقدامات و تلاش‌های انجام شده در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت میزان صادرات سیمان و کلینکر در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن (سال 95) از لحاظ وزنی و ارزشی تغییری نداشته است.روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان " کاهش 70 درصدی صادرات سیمان " در شماره 27 فروردین ماه خود به بررسی آماری کاهش صادرات سیمان پرداخت . مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی دلایل این کاهش را به منظور تنویر افکار عمومی و خوانندگان آن روزنامه توضیح داد: میزان صادرات سیمان و کلینکر در سال 92، حدود 17 میلیون تن با ارزش یک هزار و 105میلیون دلار و در سال 96 حدود 12.6 میلیون تن با ارزش 429 میلیون دلار بوده است کهاز لحاظ وزنی 26 درصد کاهش و از لحاظ ارزشی 61 درصد کاهش داشته است. با اقدامات و تلاش‌های انجام شده در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت درمقایسه با دوره مشابه سال قبل (سال 95) از لحاظ وزنی و ارزشی تغییری نداشته است. در سال‌های اخیر بیشتر واحدهای سیمانی با اعمال رقابت منفی به دلیل شرایط رکود بازار سیمان چه در بخش داخل چه در بخش صادرات، باعث کاهش قیمت صادرات در بازارهای هدف شدند که با تلاش معاونت امور معادن و صنایع معدنی و کمک انجمن صنفی صنعت سیمان (تفکیک بازار صادرات سیمان به بازار صادراتی شرق، شمال و غرب کشور و تعیین قیمت کف صادراتی در هر کدام از این مرزها) تا حدودی این بازارها ساماندهی شدند. این اقدام در سال گذشته منجربهافزایش قیمت حدود 2 دلار در هر تن در بعضی از این بازارها شد. عمده بازار صادراتی سیمان ایران کشور عراق است که این کشور نیز به دلیل حمایت از تولید داخل نه تنها واردات سیمان ایران به این کشور بلکه واردات سیمان از دیگر کشورها را نیز ممنوع کرده است و فقط اجازه ورود کلینکر به این کشور را داده است . در این راستا و به دلیل از دست ندادن بازار عراق واحدهای سیمانی به اجبار فقط کلینکر را که نسبت به سیمان از قیمت پائین تری برخوردار است به این کشور صادر می کنند کهطبیعی استبا کاهش ارزش صادرات مواجه باشیم. گفتنی است در خصوص رفع مشکلات صادرات سیمان و کاهش تعرفه در کشورهای هدف اقدامات زیادی انجام گرفته که از مهمترین آنها می توان به سفر معاون امور معادن و صنایع معدنی به کشور عراق در سال 95، جهت برقراری مجدد امکان صادرات سیمان و همچنینتلاش در خصوص بررسی امکان صادرات کلینکر و سیمان صرفاً از طریق بورس کالا اشاره کرد .
 
به گزارش مابن نیوز، روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان " کاهش 70 درصدی صادرات سیمان " در شماره 27 فروردین ماه خود به بررسی آماری کاهش صادرات سیمان پرداخت . مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی دلایل این کاهش را به منظور تنویر افکار عمومی و خوانندگان آن روزنامه توضیح داد:

میزان صادرات سیمان و کلینکر در سال 92، حدود 17 میلیون تن با ارزش یک هزار و 105میلیون دلار و در سال 96 حدود 12.6 میلیون تن با ارزش 429 میلیون دلار بوده است کهاز لحاظ وزنی 26 درصد کاهش و از لحاظ ارزشی 61 درصد کاهش داشته است.

با اقدامات و تلاش‌های انجام شده در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت درمقایسه با دوره مشابه سال قبل (سال 95) از لحاظ وزنی و ارزشی تغییری نداشته است.

در سال‌های اخیر بیشتر واحدهای سیمانی با اعمال رقابت منفی به دلیل شرایط رکود بازار سیمان چه در بخش داخل چه در بخش صادرات، باعث کاهش قیمت صادرات در بازارهای هدف شدند که با تلاش معاونت امور معادن و صنایع معدنی و کمک انجمن صنفی صنعت سیمان (تفکیک بازار صادرات سیمان به بازار صادراتی شرق، شمال و غرب کشور و تعیین قیمت کف صادراتی در هر کدام از این مرزها) تا حدودی این بازارها ساماندهی شدند. این اقدام در سال گذشته منجربهافزایش قیمت حدود 2 دلار در هر تن در بعضی از این بازارها شد.

عمده بازار صادراتی سیمان ایران کشور عراق است که این کشور نیز به دلیل حمایت از تولید داخل نه تنها واردات سیمان ایران به این کشور بلکه واردات سیمان از دیگر کشورها را نیز ممنوع کرده است و فقط اجازه ورود کلینکر به این کشور را داده است . در این راستا و به دلیل از دست ندادن بازار عراق واحدهای سیمانی به اجبار فقط کلینکر را که نسبت به سیمان از قیمت پائین تری برخوردار است به این کشور صادر می کنند کهطبیعی استبا کاهش ارزش صادرات مواجه باشیم.

گفتنی است در خصوص رفع مشکلات صادرات سیمان و کاهش تعرفه در کشورهای هدف اقدامات زیادی انجام گرفته که از مهمترین آنها می توان به سفر معاون امور معادن و صنایع معدنی به کشور عراق در سال 95، جهت برقراری مجدد امکان صادرات سیمان و همچنینتلاش در خصوص بررسی امکان صادرات کلینکر و سیمان صرفاً از طریق بورس کالا اشاره کرد .
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۴
کد مطلب: 43573
 
مرجع : شاتا