گروه صنایع معدنی فولاد
 
گلگهر چقدر سود کرد|پیش بینی ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تن گندله برای سال جاری
گروه صنایع معدنی >فولاد - شرکت گل گهر برای سال جاری ۴۷۴ریال eps داشت که آنرا به ۶۵۰ریال افزایش داد و قصد دارد ۵۸۵ریال ازان را تقسیم کند. عملکرد ۹ ماهه، جزئیات صورت سود و زیان ۹ ماهه به همراه گزارش عملکرد بهمن ماه چند نکته دارد که مرور خواهیم کرد:
 
به گزارش ماین نیوز ، مجموع فروش گندله برای سال جاری ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تن پیش بینی شده است. در ۱۱ ماهه ۱۰,۰۶۱,۴۳۹ تن محصول به فروش رسیده و میانگین تولید ماهانه شرکت ۹۱۷٫۵۵۳ تن است لذا انتظار می رود که شرکت بتواند ۱۱٫۰۱۱٫۴۳۹ تن گندله در سال جاری بفروشد.

میانگین نرخ ۱۱ ماهه ۳,۶۸۴,۴۱۴ ریال بوده است. در پیشبینی میانگین نرخ ۳,۶۲۰,۴۴۷ ریال بوده است در حالی که نرخ واقعی بهمن ماه ۴,۱۱۲,۴۵۰ ریال است لذا مبلغ فروش واقعی گندله ۲٫۹۲۵٫۷۵۷ میلیون ریال بیشتر از پیشبینی خواهد بود.

بهای تمام شده هر تن گندله ۱,۸۶۵,۵۳۴ ریال است و این رویداد می تواند ۱٫۵۹۸٫۵۴۳ میلیون ریال بر سود بیفزاید که معادل ۵۳۲ ریال در هر سهم نسبت به بودجه ۶۵۰ریالی است.

شرکت گهر در مالکیت ۳۰درصد گل گهر است و با تعدیل مثبتی که در این شرکت صورت گرفته است ۴۸ریال سود سرمایه گذاری به گل گهر می رسد که البته سال مالی گهر زمین ۳۰ آذر است.

موارد فوق نشان می دهد گل گهر در ۱۲ ماهه توانسته سود خود را به بالای ۷۰۰ ریال افزایش دهد و اگر مفروضات را خوشبینانه لحاظ کنیم ۸۰۰ ریال سود ساخته است که ۹۰درصد این اعداد در مجمع تقسیم خواهد شد.

افزایش ۴۰درصدی در تولید گندله طی سال آتی نسبت به سال جاری و تحقق ۱۳٫۱ میلیون تن محصول گندله در سال اتی در مقایسه با سال جاری می تواند ۱۵۶ ریال سود قبل از کسر مالیات را افزایش دهد که با توجه به P.e این سهم بسیار با اهمیت به نظر می رسد.

این شرکت در سال ۱۳۹۷ شاهد راه اندازی فولاد ساز خود خواهد بود که ۶ ماه از سال را در ظرفیت ۶۰درصد تولید خواهد کرد لذا جمع این موارد نشان می دهد به دید مجمع گل گهر مناسب است.
منبع: ولید هلالات
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۶
کد مطلب: 43054
 
مرجع : رادیو سهام