گروه معادن
 
رئیس انجمن صادرکنندگان سنگ آهن ایران:
نبود رشته کارآفرینی معدن خلاء موجود در دانشگاه ها است
گروه معادن - رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه نبود رشته کارآفرینی معدن خلاء موجود دانشگاه ها است خواستار ایجاد این رشته در سطح دانشگاه های کشور شد.
 
به گزارش ماین نیوز، مهرداد اکبریان روز سه شنبه در کنگره ملی مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی همدان اظهار کرد: دانشگاه ها با وجود جایگاه علمی مناسب ، نسبت به بازار کار به ویژه در بخش صنعت و معدن کم توجه هستند.

وی اضافه کرد: در اغلب کشورهای دنیا که در صنعت و معدن از جایگاه ویژه برخوردار هستند، تولیدکنندگان بزرگ اسپانسر و حامی دانشگاه ها می شوند و حتی با هزینه خود با ایجاد دانشگاه ، دانشجویانی تربیت می کنند که تاثیر بسزایی در این بخش در بازار کار داشته باشند.

اکبریان بیان کرد: امروزه اگرچه نظام آموزشی دانشگاه ها نسبت به تعلیم و آموزش های علمی زمین شناسی، اکتشاف، استخراج و فن آوری و پرورش نیروهای متخصص اقدام می کنند اما در حوزه کارآفرینی و کارفرمایی معدن فعالیتی نمی شود.
وی افزود: در واقع به موضوع معدن داری توجهی نمی شود و دانش آموختگان در راس کار برای معدن داری مورد توجه قرار نمی گیرند.
وی با بیان اینکه ادامه این رویه در دانشگاه ها اشتباه است ادامه داد: دانشگاه ها باید با ایجاد این رشته، هنر کارآفرینی بخش معدن را تقویت کنند.

اکبریان با تاکید بر اینکه رشته های صنعت و معدن در دانشگاه ها باید مطابق با بازار کار ایجاد شود گفت: نیازسنجی بازار کار باید محور اصلی آموزش قرار گیرد.
وی با تمجید از دانشگاه صنعتی همدان در برگزاری این کنگره ملی افزود: در ارتباط بین صنعت و دانشگاه، جای برگزاری چنین کنگره هایی در کشور خالی است.
اکبریان با انتقاد از تصمیم های اجرایی چند دهه اخیر نسبت به ایجاد کارخانه های صنعتی در کشور گفت: اغلب این کارخانه ها که نیاز مبرم به مواد معدنی دارند، در مناطقی ایجاد شده اند که ماده معدنی مورد نیاز شناسایی نشده و اکنون با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: قبل از ایجاد کارخانه ها ابتدا باید نسبت به شناسایی معادن غنی با بررسی های زمین شناسی اقدام شود و این کارخانه ها در مناطقی ساخته شوند که دارای معدن غنی و مطابق با نوع محصول تولیدی کارخانه ها باشد.

وی اظهار کرد: در ایجاد کارخانه ها باید ذخایر معدنی کشور را پتانسیل سنجی کنیم و نسبت به معدنی که وجود دارد، کارخانه ای که مورد نیاز معادن است، ایجاد شود.
کنگره ملی مهندسی معدن امروز با حضور کارشناسان خبره و دانشجویان این رشته در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.
این کنگره به مدت 2 روز و با برگزاری نشست های تخصصی ادامه دارد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
کد مطلب: 42782
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا