گروه صنایع معدنی سیمان
 
در مقایسه با دوره شش ماهه مشابه رخ داد،
افزایش ۳۳۳ درصدی عملکرد سیمان اصفهان
گروه صنایع معدنی >سیمان - شرکت سیمان اصفهان در نیمه نخست سال مالی 96 مبلغ ۲۳۴ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 333 درصد افزایش داشت.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت سیمان اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 200 میلیارد ریال منتشر کرد.

شرکت سیمان اصفهان با انتشار صورت های مالی شش ماهه نخست سال مالی 96 اعلام کرد در دوره یاد شده معادل 46 میلیارد و 882 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 234 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 333 درصد افزایش داشت.

گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ ۵۴ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 191 میلیارد و 357 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۸
کد مطلب: 41880
 
مرجع : سنا