گروه معادن
 
در گزارش 6 ماهه
"میدکو " زیان شناسایی کرد
گروه معادن - " میدکو " در 6 ماهه منتهی به شهریور امسال 2 ریال زیان را محقق کرد.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با سرمایه ثبت شده 23 هزار و 760 میلیارد ریال اطلاعات و صورت های میاندوره ای 6 ماهه منتهی به پایان شهریور سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را منتشر کرد.

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه گزارش عملکرد 6 ماهه را منتشر کرد.

" میدکو " در 6 ماهه منتهی به شهریور امسال 2 ریال زیان را محقق کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال گذشته نیز 2 ریال زیان شناسایی کرد.

این شرکت در 12 ماهه سال مالی گذشته 120 ریال سود محقق کرد.

" میدکو" سود انباشته پایان دوره 6 ماهه را 679 میلیارد و 832 میلیون ریال اعلام کرد و این رقم را در 6 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافت.

این شرکت سود انباشته 6 ماهه سال گذشته را 523 میلیارد و 878 میلیون ریال اعلام کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۸
کد مطلب: 41601
 
مرجع : سنا