گروه صنایع معدنی فولاد
 
۱۰ چالش حال و آينده فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - در دومين نشست كميته راهبردي هشتمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن مطرح شد
 
به گزارش ماین نیوز، متوليان، صاحب نظران و فعالان بخش خصوصي صنعت فولاد در دومين نشست کميته راهبردي هشتمين همايش چشم انداز صنعت فولاد که بهمن ماه به ابتکار «دنياي اقتصاد» برگزار مي شود، چالش هاي امروز و آينده فولاد تا افق ۱۴۰۴ را بررسي کردند. ارزيابي ها حاکي از اين است که پراکندگي استقرار واحدهاي فولادي اولين چالش در اين حوزه است. در کنار اين موضوع، ساختار تجارت و بازار، بحران تامين مالي، ضعف تکنولوژي و کمبود زيرساخت ها از ديگر چالش هاي اين صنعت استراتژيک است که در طرح جامع فولاد بايد براي حل آن راهکار ارائه شود.

طرح جامع فولاد کشور در حالي اواخر بهمن ماه سال ۹۳ رونمايي شد که به اعتقاد متوليان اين صنعت بايد از حالت عدم قطعيت در اين نقشه راه خارج شد و جنبه اجرايي به آن داد. اين طرح با هدف ترسيم مسير توسعه براي دستيابي به هدف ۵۵ميليون تن ظرفيت توليد فولاد تا افق ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ميلادي) تدوين شده است. کارشناسان معتقدند در طرح جامع فولاد، چالش ها در دو دسته چالش هاي وضعيت فعلي فولاد و چالش هاي وضعيت فولاد در افق ۱۴۰۴ قابل تقسيم است.

در دسته اول، ساختار استقرار صنعت فولاد کشور، ساختار مالکيت، ساختار توليد، ساختار تجارت و ساختار بازار و در دسته دوم زيرساخت، پراکندگي محل استقرار، چالش بازار، تامين مالي و تکنولوژي معضلات اصلي است. از سوي ديگر، به اعتقاد کارشناسان اگر سياست گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت برقراري توازن در زنجيره فولاد است، در درجه اول بايد به توسعه فعاليت هاي اکتشاف و استخراج مواد معدني توجه شود. هشتمين دوره همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران در حالي بهمن ماه امسال برگزار مي شود که در دومين نشست کميته راهبردي اين همايش، چهار گروه «متوليان صنعت فولاد کشور»، «مسوولان و صاحب نظران دولتي»، «توليدکنندگان»، «تحليلگران و فعالان بخش خصوصي»، چشم انداز صنعت فولاد کشور را با توجه به مسائل روز اين صنعت و فعاليت هاي رقباي ايران در جهان و منطقه خليج فارس رصد کردند.

مهدي کرباسيان رئيس هيات عامل ايميدرو، مصطفي موذن زاده، جعفر سرقيني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا بهرامن رئيس خانه معدن ايران، محمود اسلاميان، مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران، يحيي آل اسحاق رئيس هيات مديره هلدينگ گسترش صنايع معدني کاوه پارس، عبدالرضا هاشم زائي عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، حامد سلطاني نژاد مديرعامل شرکت بورس کالاي ايران، عليرضا شکرريز مديرعامل شرکت پارس ديبابنيان، محمد ابکا مديرعامل شرکت فولاد تکنيک، علي پاليزدار قائم مقام مديرعامل و عضو هيات مديره ميدکو، مهرداد اکبريان رئيس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران، محمود نوريان مديرعامل شرکت معدني و صنعتي چادرملو، ناصر تقي زاده مديرعامل شرکت معدني و صنعتي گل گهر، رضا اشرف سمناني مشاور شرکت ميدکو و عليرضا بختياري، مديرمسوول روزنامه «دنياي اقتصاد» از جمله شرکت کنندگان در نشست کميته راهبردي هشتمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران با نگاهي به بازار بودند.

محمد ابکا مديرعامل شرکت فولاد تکنيک در اين جلسه با بيان اينکه بايد وضعيت فعلي و آينده (افق ۱۴۰۴) صنعت فولاد مورد بررسي قرار گيرد، عنوان کرد: استارت طرح جامع فولاد در سال ۱۳۹۳- ۱۳۹۲ زده شد و در شروع کار مشخص شد که کشور با چالش هاي عدم توازن و صدور مجوز بي برنامه مواجه بود، مشکلاتي که در يکي دو سال اخير تا حدودي مرتفع شده اند؛ به طوري که در حال حاضر شاهد کاهش صدور جواز در بخش فولاد هستيم.

به گفته ابکا، در حال حاضر فولاد کشور با پنج چالش مواجه است که در اين خصوص مي توان به «ساختار استقرار صنعت فولاد کشور، ساختار مالکيت، ساختار توليد، ساختار تجارت و ساختار بازار» اشاره کرد. مديرعامل شرکت فولاد تکنيک در توضيح چالش هاي اين بخش عنوان کرد: در حال حاضر با پراکندگي در ساختار صنعت فولاد مواجه هستيم، به خصوص اينکه واحدها با ظرفيت هاي پايين به صورت پراکنده در حال فعاليت هستند، از سوي ديگر در بخش تجارت نيز اقدامات صورت گرفته در سال گذشته نشان داد که عملکرد مسوولان چندان موفقيت آميز نبوده و در اين خصوص بايد مزيت ها را بررسي کرد.
ابکا در ادامه به بررسي وضعيت فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ پرداخت و در اين خصوص اعلام کرد که در افق ۱۴۰۴ «زيرساخت ها، پراکندگي محل استقرار، چالش بازار، تامين مالي و تکنولوژي» از جمله مسائل صنعت فولاد است.

مديرعامل شرکت فولاد تکنيک معتقد است، در حال حاضر برخي از واحدهاي توليدي از بهره وري پاييني برخوردارند که بايد در اين خصوص راهکاري در نظر گرفت. موانع اعلام شده در صنعت فولاد از سوي مديرعامل شرکت فولاد تکنيک موجب شد تا مهدي کرباسيان رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اين نکته را مدنظر قرار دهد که طرح چالش ها به نوبه خود مي تواند کمک کننده باشد، اما در کنار طرح چالش بايد به ارائه راهکار نيز پرداخت و برون رفت از مشکلات را مدنظر قرار داد.

کرباسيان با بيان اينکه جذب سرمايه يکي از چالش هاي اصلي اين بخش محسوب مي شود، افزود: براي تامين منابع مالي سه مسير «جذب سرمايه از خارج، جذب سرمايه از داخل و افزايش سرمايه» وجود دارد که در حال حاضر در جذب سرمايه خارجي با چالش هايي مواجه هستيم و آنچه به نظر مي رسد تا زمان برگزاري همايش (بهمن ماه) روند جذب سرمايه خارجي تغيير نخواهد کرد. مسير بعدي تامين منابع مالي از داخل است که از طريق بانک ها، بورس و صندوق توسعه ملي مي تواند صورت گيرد. اما سومين روش به افزايش سرمايه بازمي گردد که متاسفانه در اين بخش نيز با چالش مواجه هستيم. به گفته کرباسيان، فولاد نقش اساسي در اقتصاد کشور دارد به همين دليل بايد راهکاري با کمک بخش خصوص در نظر بگيريم.

نهايي کردن طرح هاي نيمه تمام در حوزه فولاد از ديگر مواردي است که کرباسيان به آن اشاره کرد و در اين خصوص گفت: در حوزه شمش فولاد با طرح هاي نيمه تمام بسياري مواجه هستيم که بايد نهايي شوند و در جلساتي که در اين زمينه برگزار شد به اين جمع بندي رسيديم که در کنسانتره، آهن اسفنجي و تاحدودي گندله برنامه ها تا سال ۱۴۰۴ محقق خواهد شد و با اين شرايط مي توان طرح هاي جديد در اين بخش ها تعريف کرد. رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در ادامه با بيان اينکه يکي ديگر از چالش هايي که همواره به آن اشاره مي شود بحث صادرات است، عنوان کرد: در اين خصوص ما پيشنهاد کرديم که توليد و صادرات در کنار يکديگر قرار گيرد تا ناهماهنگي ها در اين خصوص از بين برود.

تشکيل ستاد فولاد
جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين نشست به تعيين تکليف جوازهاي راکد در اين صنعت اشاره کرد. معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تشکيل ستاد فولاد خبر داد و افزود: قرار بود اين ستاد در دولت قبل تشکيل شود، اما بنا به دلايلي اين امر محقق نشد و حال با توجه به رويکرد وزير صنعت، معدن و تجارت، تشکيل اين ستاد به صورت جدي در دستور کار قرار گرفته است. مصطفي موذن زاده نيز درباره طرح جامع فولاد عنوان کرد: درطرح جامع فولاد بايد هم مشکلات و هم راهکارها را در نظر گرفت و خروجي اين طرح را در اين همايش اعلام کرد تا تمام فعالان اين بخش در جريان آن قرار گيرند. رضا اشرف سمناني مشاور شرکت ميدکو نيز با بيان اينکه در طرح جامع فولاد خلا هايي ديده مي شود که بايد آنها را برطرف کرد، گفت: در اين طرح بايد مشخص کنيم که سعي داريم تا صنعت فولاد را به کدام سمت هدايت کنيم، از سوي ديگر صنعت فولاد با چالش توازن و تامين مواد اوليه مواجه است و بايد در اين خصوص نيز راهکاري در نظر گرفت.

در کنار چالش هاي مطرح شده عليرضا شکرريز، مديرعامل شرکت پارس ديبا بنيان در اين جلسه به چالش انرژي در آينده نزديک اشاره کرد و افزود: قيمت ها در سال هاي آينده واقعي تر خواهد شد و در صورتي که راهکاري براي اين چالش در نظر نگيريم به طور حتم در بخش انرژي صنعت فولاد با چالش بزرگي مواجه خواهيم شد. وي در ادامه درخصوص صادرات نيز عنوان کرد: براي اين بخش نيز بايد تنوع به گونه اي باشد که توليدکنندگان بتوانند خودشان را با بازار هماهنگ کنند و از سوي ديگر شرايط فعلي کشور و بازار را نيز بايد در نظر گرفت.
علي پاليزدار، قائم مقام مديرعامل و عضو هيات مديره ميدکو نيز در اين نشست از کمبود سنگ آهن به عنوان يکي از مشکلات اصلي صنعت فولاد ياد کرد و افزود: براي افزايش ظرفيت توليد فولاد به ۵۵ ميليون تن، نيازمند ۱۶۰ تا ۱۷۰ ميليون تن سنگ آهن هستيم؛ اين در حالي است که ما تنها تا ۲۰ سال آينده براي تامين اين ميزان توليد فولاد در کشور سنگ آهن داريم، به همين دليل بايد در اين خصوص راهکار در نظر گرفت. به گفته پاليزدار، سرمايه گذاري در اکتشاف يکي از راهکارهايي است که مي تواند مشکل تامين مواد اوليه در آينده را برطرف کند.

مهرداد اکبريان، رئيس هيات مديره انجمن سنگ آهن نيز همانند پاليزدار با بيان اينکه بايد به بحث اکتشاف به صورت جدي پرداخت، گفت: در حال حاضر در اين بخش با دو مقوله اکتشاف و استخراج مواجه هستيم؛ در بخش استخراج اقدامات خوبي صورت گرفته اما اکتشاف در اين ميان مغفول مانده است و در صورتي که در اين زمينه سرمايه گذاري به صورت جدي صورت نگيرد به طور حتم در آينده با مشکل مواجه خواهيم شد. تشکيل کنسرسيوم يکي ديگر از مواردي است که اکبريان معتقد است در شرايط کنوني مي تواند به رشد صنعت فولاد کمک کند.
محمود اسلاميان نيز در اين نشست دو چالش «پراکندگي و توازن» را از جمله چالش هاي اين بخش دانست و در اين خصوص عنوان کرد: در کنار موارد مذکور که بايد مورد توجه قرار گيرد بايد مقوله خصوصي سازي را نيز مدنظر قرار داد و به صورت جدي به اين بخش توجه کرد، رئيس جمهور نيز موافق خصوصي سازي است که اين امر مي تواند اين روند را شتاب بخشد. يحيي آل اسحاق رئيس هيات مديره هلدينگ گسترش صنايع معدني کاوه پارس معتقد است بايد با توجه به واقعيت موجود در کشور براي رفع چالش هاي اين صنعت راهکار در نظر گرفت، روشي که موجب مي شود تا بتوان از اين صنعت به خروجي خوب دست پيدا کرد. عبدالرضا هاشم زائي عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست درباره راهکارهاي تامين سرمايه در کشور عنوان کرد: در حال حاضر با چالش هايي در تامين و جذب سرمايه مواجه هستيم و براي رفع اين چالش برنامه اي در دست اجرا است تا به اين طريق شرايط براي جذب سرمايه گذاري از سوي مجلس، دولت و حاکميت در کشور فراهم شود.

پس از اعلام موارد مطرح شده از سوي حاضران در اين نشست، رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: درخصوص سنگ آهن در کشور اجماع نظر وجود دارد و آنچه مسلم است براي جلوگيري از بروز مشکل در آينده بايد راهکاري در نظر گرفت، از سوي ديگر در حال حاضر در کنار مشکلات تامين گاز، برق و آب در اين صنعت، با مساله حمل و نقل نيز مواجه هستيم که اين مشکل نگران کننده است و بايد براي عبور از اين مشکل نيز راهکاري در نظر گرفت؛ چرا که با وجود ثبات قيمت از سوي راه آهن ساير بخش هاي مرتبط با حمل و نقل هزينه هاي خود را افزايش داده اند که اين امر در حال حاضر مشکل ساز شده است. به گفته کرباسيان، در حال حاضر رقبا در صنعت فولاد به صورت جدي در حال سرمايه گذاري در اين بخش هستند به طور مثال عربستان سرمايه گذاري جدي در اين بخش را در دستور کار قرار داده و هند نيز در کنار سرمايه گذاري، اجراي سياست هاي جديد را پيش گرفته است که رقيبي براي فولاد ايران محسوب مي شوند.

محورهاي همايش فولاد
هشتمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران با نگاهي به بازار با اهتمام روزنامه «دنياي اقتصاد»، ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما در تهران برگزار مي شود. «تحليل و تفسير بازار فولاد ايران و جهان»، «چالش هاي طرح جامع فولاد کشور»، «توسعه متوازن فولاد و سنگ آهن در افق ۱۴۰۴»، «توليد فولاد باکيفيت صادرات محور (تکنولوژي نوين، کيفيت و...)»، «تامين مالي در صنعت فولاد»، «عوامل موثر بر قيمت تمام شده و بهينه سازي آن» و «فرصت ها و تهديدهاي خصوصي سازي صنعت فولاد» از جمله محورهاي پيشنهادي اين همايش است. در اين همايش علاوه بر سخنرانان داخلي، سخنراني «Joachim Schroeder» از يک شرکت سوئيسي مهندسي مشاور تحليل کسب و کار در حوزه فولاد و «Andrey Pupchenko» از شرکت Metal Expert اوکراين نهايي شده است. علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر درباره اين همايش مي توانند با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۳۵۰ تماس بگيرند يا به وب سايت http:/ / events.den.ir مراجعه کنند
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب: 41549
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد