گروه معادن مس
 
گزارش چشم انداز بازار مس بر اساس عوامل تعيين كننده براساس منابع موسسه CRU
گروه معادن >مس - نکته مهم در تعيين چشم انداز بازار مس این است که چه اطلاعاتی از پيش بينی ها و گذشته صنایع مس و و سایر فلزات غير آهنی اسنتباط می شود.
 
به گزارش ماین نیوز، به نقل از مس پرس، نخستين و مهمترین نکته، دوره های طولانی مدت کسری عرضه ای است که گاه و بيگاه در صنعت مس رخ می دهد.

خلاصه:

نکته مهم در تعيين چشم انداز بازار مس این است که چه اطلاعاتی از پيش بينی ها و گذشته صنایع مس و و سایر فلزات غير آهنی اسنتباط می شود. نخستين و مهمترین نکته، دوره های طولانی مدت کسری عرضه ای است که گاه و بيگاه در صنعت مس رخ می دهد. ظاهرا، این دوره های کسری عرضه، عمدتا با افزایش تمرکز بر توليد معدنی و تعداد پروژه های معدنی و اکتشافی همراه است؛ چرا که واحدهای معدنی تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه را به دست می آورند. بازار مس، تقریبا دنباله رو توسعه اقتصادی گسترده تری است، بنابراین، تغييرات اساسی در تقاضای این فلز صنعتی همچنان تحت تأثير شرایط اقتصاد کلان است. در بررسی گذشته، رشد تقاضای چين، وضعيت بازار مس را تعيين می کرد؛ البته افزایش توليد معدنی، به ویژه در آمریکای جنوبی نيز، بی تأثير نبود. در آینده، آفریقا از مهمترین نقاط مورد تمرکز سرمایه گذاری چين برای مس خواهد بود. شایان ذکر است که پس از این دوره های کسری عرضه در گذشته بازار، یک دوره مازاد عرضه نيز وجود داشته است.

چين، همچنان قلب تپنده صنعت مس در آینده خواهد بود. با این وجود، بر خلاف دهه های پيشين، رشد تقاضای مس بيشتر از رشد سایر کشورهای جهان غير از چين تأثير خواهد گرفت. همچنين رشد تقاضا در صنعت مس، در پی فلزات دیگری نظير آلومينيوم و فولاد نيز می باشد. گفتنی است که در بازار آتی، خطر جایگزینی نيز وجود دارد که با افزایش قيمت مس در اثر کاهش موجودی انبارها و کسری قابل توجه عرضه، شدت خواهد یافت. آنچه که صنعت مس در آینده کوتاه مدت به دست می آورد، افزایش تقاضای این فلز صنعتی در چشم انداز بلندمدت خواهد بود. بر این اساس، این مؤسسه پيش بينی می کند که متوسط قيمت مس در سال 2226 ، به حدود 0،122 دلار بر تن خواهد رسيد. بعد از سال 2262 ، بازار مس برای اولين بار خواهد بود که به این قيمت دست خواهد یافت. در بررسی موجودی انبارها، وقوع کسری عرضه متوالی در بازار منجر به افزایش قيمت خواهد شد که پيشتر در تاریخ صنعت مشاهده شده است.

علاوه بر این، بعد از وقوع بحران مالی جهانی، بازار شاهد یک دوره کاهش متوالی موجودی مس انبارهای جهانی بود که امکان دارد وقوع کسری عرضه در آینده، موجودی واقعی انبارها را به حداقل سطح خود در طول تاریخ برساند. توليدکنندگان در حال آماده سازی خود برای یک دوره مازاد عرضه هستند. با این وجود، موقعيت کنونی بازار، کسری عرضه است که مجموعه ای از چالش ها و تهدیدهای مختص خود را به همراه می آورد و مصرف کنندگان را به یافتن جایگزین برای مس بيشتر و بيشتر ترغيب می سازد .


منبع:مس پرس

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰
کد مطلب: 41531