گروه صنایع معدنی فولاد
 
امکان انجام عملیات ثانویه بر روی ۱۵ ذوب؛ احداث و بهره برداری از کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ شرکت فولاد مبارکه
گروه صنایع معدنی >فولاد - دیر اجرای پروژه های آهـــن ســــازی و فــــولادســــازی از راه اندازی و بهره برداری از واحد کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ شرکت فولاد مبارکه خبر داد و گفت: به منظور بهره گیـــــری از ظرفیــــت تولیــــــد ایجادشده در کوره های قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم و دستیابی به ۷/۲ میلیون تن فولاد مذاب در فولاد مبارکه، کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ با استعانت از خداوند متعال و تلاش و کوشش کارکنان شرکت فولاد مبارکه، احداث و پس از تست های موفقیت آمیز به بهره برداری رسید.
 
به گزارش ماین نیوز، مهــــــرداد عبدالرحیــــم زاده در تشـــریح برخـــی مشخصات این پروژه با بیان اینکه هزینۀ اجرای این پروژه در دو بخش خارجی و داخلی بالغ بر ۱۰/۳ میلیون یورو و ۷۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: حـــــجم عمــــدۀ خدمات ساخت و نصــــب بالغ بر ۱۲۰۰ تن سازه و تجهیز فلزی، ۷۵۰۰ اینچ جوش لوله، ۴۲۵۰۰ متر انواع کابل کشی،۴۸۰۰ مترمکعب خاکبرداری، ۲۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی و ۱۹۰ تن میلگرد بوده است.

در همین زمینه محمدحسین خرمی، رئیس اجرای پروژه های فولادسازی نیز با تأکیــــد بر اینکه وظیفۀ واحد کورۀ پاتیلی در فرایند تولید تختال، خالص سازی ذوب و آماده سازی آنالیز متالوژیکی ذوب براساس گرید ذوب موردنظر است، گفت: با اضافه شدن یک کورۀ پاتیلی به مجموع ۶ کورۀ عملیات ثانویۀ قبلی در واحد فولادسازی، برنامه ریزی جهت آماده سازی آنالیز ذوب و انتقال آن به ریخته گری بهینه می شود و به طور متوسط در هر ۲۴ ساعت امکان انجام عملیات ثانویه بر روی ۱۵ ذوب را فراهم می آورد.
وی افزود: با افزوده شدن یک واحد کورۀ پاتیلی علاوه بر مزیت یاد شده زمان انتظار ذوب جهت عملیات ثانویه نیز کاهش می یابد. ضمن اینکه این فرایند منجر به افزایش راندمان فولادسازی ازنظر کمی و کیفی میشود و گام مهمی در راستای دستیابی به اهداف شرکت است.

خرمــــی ادامــــه داد: به لحــــاظ موقعیــــت مکانی، کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ در مرکز سالن فولادسازی قرار گرفته است؛ از این رو با توجه به لزوم اجرای پروژه، بدون وارد آوردن هرگونه توقف به سایر خطوط تولید، فرایند ساخت و احداث این تجهیز با مشکلات خاص خود مواجه بود که خوشبختانه با همکاری قابل تقدیر مدیریت و کارکنان متعهد واحد فولادسازی، این پروژه بدون هیچ حادثۀ انسانی و تجهیزاتی انجام شد و به بهره برداری رسید.

رئیس اجرای پروژه های فولادسازی در خاتمه از حمایت های مدیریت عالی شرکت، همکاری مستمر مدیریت و کارکنان واحد اجرای پروژه های توسعۀ فولادسازی، مدیریت و کارکنان بهره برداری فولادسازی، واحد برنامه ریزی و پشتیبانی اجرای پروژه ها، امور قراردادهای خرید، امور مالی، ایمنی فنی و شرکت صفا فولاد سپاهان به عنوان پیمانکار اجرای طرح، شرکتهای مهندسی فولاد مبارکه و آریا پیشرو قرن و تمامی قسمتهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در انجام این پروژه مشارکت و همکاری نمودند، تشکر و قدردانی کرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴
کد مطلب: 41515
 
مرجع : شرکت فولاد مبارکه اصفهان