گروه معادن
 
گزارش عملکرد وزارت صعت، معدن و تجارت در 100 روز اول دولت دوازدهم:
صدور۱۲۲ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان انواع ضمانت نامه و بیمه نامه در صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
گروه معادن - در طول 100 روزه نخست دولت دوازدهم 122 میلیارد و 94 میلیون تومان انواع ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها در صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صادر شده است.
 
به گزارش ماین نیوز، از مهمترین دستاوردها و اقدامات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در 100 روز ابتدایی دولت دوازدهم ، می توان به بازپرداخت دیون معوقه صندوق به نحوی که در حال حاضر صندوق دیون معوق ناشی از منابع بانکی ندارد به ارزش 315 میلیارد ریال اشاره کرد.

همچنین انعقاد تفاهم نامه با بانک صنعت و معدن به ارزش حداقل 100 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های معدنی و تعیین تکلیف محدوده های معدنی بیمه شده از ابتدای عمر صندوق تا کنون و پیگیری تخصیص حداقل 15 درصد از منابع حاصل از وجوه ناشی از مصوبه مجلس در طرح اشتغال روستایی و شهرهای کوچک به حوزه معدن از طریق صندوق بیمه از دیگر دستاوردهای این 100 روزه به شمار می رود.

آمار مهمترین شاخص های عملکردی صندوق بیمه

در 4 ماهه مرداد تا آبان ماه سال 96 حدود 117 هزار میلیارد تومان ، مجموع ضمانتنامه یا بیمه نامه اعتباری بهره برداری صادر شده است.

همچنین حدود 5 میلیارد و 266 میلیون تومان مجموع بیمه نامه های سرمایه گذاری و 122 میلیارد و 94 میلیون تومان مجموع ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در چهار ماهه مذکور بوده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۴
کد مطلب: 41503
 
مرجع : شاتا