گروه صنایع معدنی فولاد
 
با افزایش تولید تختال در آبان صورت گرفت:
رکوردهای جدید روزانه و ماهانه فولاد مبارکه
گروه صنایع معدنی >فولاد - فولاد مبارکه در آبان سال جاری و در راستای دستیابی به ظرفیت اسمی ۷.۲ میلیون تن فولاد خام به رکوردهای تازه ای در تولید ماهانه و روزانه دست یافت.
 
به گزارش ماین نیوز، محمدرضا بنائیان مفرد مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری فولاد مبارکه گفت: به منظور تحقق اهداف از پیش تعیین شدۀ شرکت و در پی تأکید مدیرعامل سازمان بر استفادۀ حداکثری از ظرفیت های موجود، تلاش بی وقفه و به کارگیری فناوری های کارِگروهی،منجر به ثبت رکورد ارزنده در نتایج گزینه های تولید در ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم شد.

وی نقش ماشین ریخته گری شمارۀ ۵ را در کسب این رکورد بسیار مؤثر دانست و گفت: در این ماه میزان تولید ماشین ریخته گری شمارۀ ۵ به رکورد چشمگیر ۱۵۲هزار و ۵۰۰ تن رسید.

این فعال فولادی با تأکید بر اینکه به موازات کسب این رکورد شاهد بهبود عملکرد در همۀ بخش های ناحیه بوده ایم، گفت: در نهم آبان رکورد تناژ ذوب به ازای یک روز به میزان ۲۱هزار و ۸۹۶ تن افزایش یافت. این در حالی است که رکورد متوسط تعداد ذوب ریخته گری شدۀ روزانه در طول این ماه به تعداد ۱۰۹ ذوب ارتقا داده شد.

بنائیان مفرد از کسب رکورد متوسط ذوب بر روز به کورۀ قوس الکتریکی،کاهش زمان فاصلۀ زمانی تخلیۀ یک ذوب تا تخلیۀ ذوب بعدی به مقدار ۱۰۱ دقیقه و رکورد ارسال تختال گرم به ناحیۀ نورد گرم خبر داد و گفت: تمامی این زحمات و موفقیت ها باعث شد تا رکورد بی نظیر تولید تختال به میزان ۵۸۰هزار و ۳۳۲ تن در ماه به ثبت برسد.

وی با اشاره به اینکه برنامۀ تولید ماهانۀ این ناحیه به میزان ۵۴۰هزار تن بوده،افزود: با کسب این دستاورد ارزنده، شاهد رشد 7.4 درصدی نسبت به برنامه و افزایش 1.75 درصدی تولید نسبت به آخرین رکورد (اردیبهشت ماه ۹۶) هستیم.

بنائیان مفرد با اشاره به مدت 31 روزه 6 ماهۀ اول سال تصریح کرد: این رکورد در ۳۰ روز حاصل شد ضمن اینکه در آخرین رکورد که در اردیبهشت سال جاری به دست آمده بود، متوسط عرض تختال تولیدی معادل ۱۳۰۳ میلیمتر بود ولی در آبان ماه متوسط عرض معادل ۱۲۶۲ (۴۱ میلیمتر کمتر) بوده است. این موضوع که تأثیر بسزایی در تناژ تولید ماهانه دارد، ارزش دستیابی به این رکورد را دوچندان می کند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷
کد مطلب: 41455
 
مرجع : بورس پرس