گروه معادن
 
در گزارش 6 ماهه؛
"کیمیا" ۱۱۱۱ ریال سود محقق کرد
گروه معادن - "کیمیا " در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم یک هزار و 111 ریال سود محقق کرد. این شرکت 53 درصد پیش بینی ها را 6 ماهه پوشش داد.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با سرمایه ثبت شده 115 میلیارد و 200میلیون ریال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد.

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 2 هزار و 100 ریال سود به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

"کیمیا " در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم یک هزار و 111 ریال سود محقق کرد. این شرکت 53 درصد پیش بینی ها را 6 ماهه پوشش داد.

گفتنی است سیمان دورود در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم یک هزار و 515 ریال سود محقق کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 380ریال سود محقق کرده و 25درصد پیش بینی ها را پوشش داده بود.

"کیمیا" سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم یک هزار و 843 ریال اعلام کرده است که در 6 ماهه 909 ریال سود معادل 49 درصد را پوشش داده است.

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران دلایل تغییرات اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 نسبت به اطلاعیه قبلی را اینگونه اعلام کرد: افزایش EPS پیش بینی سال 1396 نسبت پیش بینی اولیه سال 1396 به میزان 52.5 درصد به علت افزایش LME روی به میزان 22 درصد و LME سرب به میزان 16 درصد نسبت به پیش بینی اولیه سال 1396 و افزایش نرخ دلار به میزان 9درصد است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۲
کد مطلب: 41231
 
مرجع : سنا