گروه صنایع معدنی سیمان
 
در گزارش 6 ماهه؛
"سدور" ۴۶ ریال زیان شناسایی کرد
گروه صنایع معدنی >سیمان - سدور" در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 46 ریال زیان محقق کرد. این شرکت 767 درصد پیش بینی ها را 6 ماهه پوشش داد.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت سیمان دورود با سرمایه ثبت شده 641 میلیارد و 697 میلیون ریال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد.

شرکت سیمان دورود پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 6 ریال زیان به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

"سدور" در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 46 ریال زیان محقق کرد. این شرکت 767 درصد پیش بینی ها را 6 ماهه پوشش داد.

گفتنی است سیمان دورود در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95 به ازای هر سهم 179 ریال زیان محقق کرد. همچنین این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 151 ریال زیان محقق کرده و 84 درصد پیش بینی ها را پوشش داده بود.

"سدور" سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را به ازای هر سهم 33 ریال اعلام کرده است که در 6 ماهه 29 ریال زیان پوشش داده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۰
کد مطلب: 41230
 
مرجع : سنا