گروه معادن
 
در گزارش عملکرد 4 ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد:
افزایش ۳۱.۵ درصدی صدور پروانه‌ اکتشاف معادن
گروه معادن - جوازهای تأسیس صنعتی صادر شده در چهار ماهه امسال از لحاظ تعدادی 8.9 درصد و از لحاظ اشتغال 6.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 رشد داشت. رشد 31.5 درصدی تعداد پروانه‌های اکتشاف در 4 ماهه 96 نیز قابل توجه بود.
 
به گزارش ماین نیوز، بر اساس گزارش دفتر آمار و فراوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماهه ابتدای امسال پنج هزار و 366 جواز تاسیس صنعتی صادر شد که با توجه به صدور چهار هزار و 929 جواز در مدت مشابه سال 95، تعداد جواز تأسیس صنعتی در چهار ماهه امسال رشد 8.9 درصدی داشت.

رشد 6.3 درصدی اشتغال جواز تأسیس در 4 ماهه96
همچنین اشتغال جوازهای تأسیس صادره در 4 ماهه اول 96 حدود 120 هزار و 728 نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.3 درصد رشد داشت.
گفتنی است که میزان اشتغال جوازهای تأسیس صادره در چهار ماهه اول سال 95 حدود 113 هزار و 569 نفر بود.

رشد 31.5 درصدی تعداد پروانه‌های اکتشاف در 4 ماهه 96
از سوی دیگر در بخش معدن نیز تعداد پروانه‌های اکتشاف صادر شده در چهار ماهه اول امسال با رشد 31.5 درصدی روبه رو بود.
در چهار ماهه اول امسال 284 پروانه اکتشاف صادر شد و در چهار ماهه سال گذشته 216 پروانه اکتشاف صادر شده بود.

رشد 4.8 درصدی مجوزهای صنفی صادره در چهار ماهه 96
در بخش مجوزهای صنفی صادر شده نیز در چهار ماهه ابتدای امسال رشد 4.8 درصدی داشتیم. در این بخش در چهار ماهه ابتدای امسال برای 85 هزار و 894 واحد صنفی مجوز صادر شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 81 هزار و 955 فقره بود.

رشد 22.6 درصدی صدور مجوز نمایندگی های خارجی در چهار ماهه 96
همچنین در چهار ماهه اول امسال 152 مجوز نمایندگی های خارجی صادر شد که با توجه به صدور 124 مجوز صادر شده در مدت مشابه سال 95، رشد 22.6 درصدی داشت.
صدور کارت بازرگانی نیز در چهار ماهه اول امسال با 7.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 95 مواجه بود.

در چهار ماهه اول امسال دو هزار و 531 کارت بازرگانی صادر شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو هزار و 354 فقره بود.
رشد 8.3 درصدی تعداد و 6.8 درصدی ارزش معافیت‌های گمرکی ماشین آلات در چهار ماهه 96
از سوی دیگر تعداد معافیت های گمرکی ماشین آلات و ماشین آلات مستعمل نیز در چهار ماهه ابتدای 96 به ترتیب رشدهای مثبت 8.3 درصدی و 43.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 95 داشت.

تعداد معافیتهای گمرکی ماشین آلات در چهار ماهه امسال یک هزار و 617 فقره و در چهار ماهه سال گذشته یک هزار و 493 فقره بود.
همچنین تعداد معافیتهای گمرکی ماشین آلات مستعمل در چهار ماهه اول امسال 202 فقره بود که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 141 فقره شده بود.

از سوی دیگر ارزش معافیت های گمرکی ماشین آلات در چهار ماهه اول 96 حدود یک هزار و 454 میلیون دلار بود که با توجه به حدود یک هزار و 361 میلیون دلار معافیت گمرکی ماشین آلات در مدت مشابه سال گذشته، رشدی 6.8 درصدی داشت.
ارزش معافیتهای گمرکی ماشین آلات مستعمل نیز در چهار ماهه اول 96 رشدی 2.9 درصدی داشت. ارزش معافیتهای گمرکی ماشین آلات مستعمل در چهار ماهه اول 96 بیش از 72 میلیون دلار و در چهار ماهه اول 95 بیش از 70 میلیون دلار بود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۷
کد مطلب: 40489
 
مرجع : شاتا