گروه معادن
 
شکل‌گیری تفکر قبول بخش خصوصی میان دولتی‌ها
ماين نيوز: دولت و بخش خصوصی باید در بخش معدن بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شوند، زیرا این بخش در ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که باید مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. درنتیجه یکی از الزامات بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها قرارگیری بخش دولتی در کنار بخش خصوصی است.

شاید مهم‌ترین نکته‌ای که بتواند این دو بخش را به یکدیگر نزدیک کند آن باشد که تفکر قبول بخش خصوصی در میان دولت شکل بگیرد زیرا ما نسل بعد از اتقلاب بوده و دولتی هستیم درنتیجه برای پذیرش این موضوع آن طور که باید آمادگی پیدا نکرده‌ایم. البته این آمادگی از نظر ذهنی ایجاد نشده است و بخش خصوصی را به عنوان بخشی از اقتصاد این کشور که می‌تواند نقش‌آفرین باشد، نپذیرفته‌ایم.

دولت همچنان به دنبال نقش‌آفرینی در بخش معدن است و بخش خصوصی پذیرفته نشده است. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود اما در آن سوی ماجرا نیز باید به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی چندان خود را قوی نشان نداده است. این خود بخشی از ماجرای حضور بخش خصوصی و تعامل آن با دولت است. بخش خصوصی به آن میزان که باید در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند، توانمند نشده است از این رو بخش خصوصی باید خود را توانمند کند و لازمه این اتفاق آن است که این بخش بپذیرد خود را جدید کند و تفکرات خود را تغییر دهد. در این صورت بخش خصوصی می‌تواند با قدرتی بیش از گذشته در اقتصاد نقش‌آفرینی کرده و با دولت تعاملی بیش از گذشته داشته باشد. برای نمونه در حوزه اکتشاف، بخش خصوصی از نظر ساختاری هنوز سیستم‌ها و فناوری‌های جدید را به کار نمی‌گیرد که بیانگر تفکر سنتی حاکم بر این بخش است. البته این موضوع برای تمامی موارد صادق نیست اما برآیند کلی، حاکی از تفکر سنتی است. در صورتی که بخش خصوصی نیز به دنبال تفکر جدید باشد شاهد اتفاقات بسیار خوبی در این بخش خواهیم بود.


مصطفی موذن‌زاده
مشاور معاون اول رئیس جمهور
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۹
کد مطلب: 40458
 
مرجع : روزنامه گسترش صمت