گروه صنایع معدنی سیمان
 
در کدال منتشر شد؛
عملکرد ۹ ماهه سیمان هرمزگان
گروه صنایع معدنی >سیمان - شرکت سیمان هرمزگان در دوره سه ماهه سوم سال مالی 96 مبلغ 374 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 17 درصد کاهش داشت.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت سیمان هرمزگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 542 میلیارد ریال منتشر کرد.

شرکت سیمان هرمزگان در دوره سه ماهه سوم سال مالی 96 مبلغ 202 میلیارد و 955 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 374 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 17 درصد کاهش داشت.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب: 40335
 
مرجع : سنا