گروه صنایع معدنی فولاد
 
عملكرد هفتگي بازارهاي جهاني نشان داد :
محصولات فولادي در اوج
گروه صنایع معدنی >فولاد - آخرين وضعيت بازارهاي جهاني سنگ آهن، قراضه، بيلت، مقاطع و ورق نشان مي دهد بازارهاي فولاد در هفته گذشته روند مطلوبي را پشت سر گذاشته و با افزايش قيمت مواجه شدند.
 
به گزارش ماین نیوز، سنگ آهن وارداتي در چين پايان هفته گذشته را در حدود ۷۷ دلار در هر تن خشک سي اف آر سپري کرد در حالي که يک هفته قبل ۷۴ دلار بود. اواسط هفته گذشته قيمت اين محصول نوساناتي داشت البته جو بازار مثبت بوده و انتظار مي رود هفته هاي آتي روند باثباتي داشته باشد.از سوي ديگر بازار فولاد چين صعودي است و خبرهاي مربوط به کاهش توليد در زمستان، وضعيت را تشديدکرده است که همين امر بر بازار سنگ آهن نيز اثر مثبت مي گذارد. ولي در اين بين سنگ آهن، مازاد عرضه دارد و برخي معتقدند قيمت آن به اوج خود نزديک شده است، از اين رو رشد قيمت شديدي براي آن برآورد نمي کنند.در بازار سنگ آهن صادراتي ايران نيز آخرين قيمت سنگ آهن مگنتيت خلوص ۶۰ درصد در راستاي رشد بازارهاي جهاني ۳ دلار رشد داشت و به حدود ۵۵ دلار در هر تن فوب رسيد. سنگ آهن هماتيت صادراتي ايران نيز حدود ۵۱ دلار در هر تن فوب ثبت شد.

قراضه
هفته گذشته در ترکيه قراضه سنگين ۲۰-۸۰ اروپا از ۳۲۵ دلار در هر تن هفته قبل به ۳۳۶ دلار در هر تن سي اف آر رسيد و محصول آمريکا نيز از ۳۳۰ تا ۳۳۱ دلار به ۳۳۵ دلار در هر تن سي اف آر رسيد. پايان هفته قيمت هاي وارداتي به ۳۴۰ تا ۳۴۲ دلار در هر تن سي اف آر نيز رسيده بود.قراضه آ۳ روسيه نيز تا ۱۱ دلار نسبت به اواخر جولاي بالا رفت و ۳۱۷ دلار در هر تن سي اف آر ترکيه شد.در تايوان قراضه وارداتي کانتينري خلوص ۲۰-۸۰ تا ۵ دلار رشد داشته و ۲۸۰ دلار در هر تن سي اف آر شد. قراضه خرد شده وارداتي در هند ۷ دلار بالا رفت و ۳۱۴ دلار در هر تن سي اف آر بود. در بازار داخلي آمريکا قراضه خرد شده ۲۹۶دلار هر لانگ تن و در ثبات بود.

بيلت
بيلت در بازار چين به اوج ۵۷۷ دلار در هر تن درب انبار رسيد وهفته گذشته کمتر از ۵۰ دلار در هر تن رشد داشته است. بيلت صادراتي چين نيز از ۴۹۰ دلار به ۵۴۰ دلار در هر تن فوب رسيد.بيلت صادراتي سي آي اس تا ۴۹۰ دلار در هر تن فوب بود در حالي که هفته قبل را در کمتر از ۴۷۰ دلار به پايان برده بود.در ترکيه بيلت وارداتي به ۵۰۳ دلار در هر تن سي اف آر رسيد در حالي که اوايل هفته تا ۴۹۵ دلار بود.در جنوب شرق آسيا قيمت هاي وارداتي بيلت ۵ تا ۱۰ دلار رشد داشت و ۴۷۰ تا ۴۹۰ دلار در هر تن سي اف آر شد.در کشورهاي عرب حوزه خليج فارس بيلت سي آي اس ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار در هر تن سي اف آر است که دو هفته اخير تا ۳۵ دلار بالا رفت ولي خريدار نداشت. بيلت داخلي ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار در هر تن درب کارخانه بود که ۴۰ دلار رشد داشته است.

مقاطع
مقاطع صادراتي سي آي اس به لطف بازار بيلت و رونق بازار چين در اوج بود. دو هفته اخير قيمت ميلگرد ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر تن بالا رفته و به ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار در هر تن فوب رسيده است. ميلگرد توليد آگوست در بازار داخلي روسيه ۷ تا ۱۲ درصد نسبت به جولاي بالا رفته و ۵۱۶ دلار در هر تن با ۱۸ درصد ماليات بر ارزش افزوده شد.در ترکيه قيمت مقاطع صعودي بود. آخرين قيمت ميلگرد در بازار داخلي ترکيه ۵۲۸ دلار در هر تن درب کارخانه شده است. در بازار صادرات نيز ميلگرد ترکيه به ۵۲۰ دلار در هر تن فوب هم رسيده است.ميلگرد صادراتي چين ۱۵ تا ۲۵دلار رشد قيمت هفتگي داشته تا ۵۳۵ دلار در هر تن فوب شد. در بازار داخلي اروپا ميلگرد ۴۹۰ يورو هر تن درب کارخانه و در بازار داخلي آمريکا ۵۸۹ دلار در هر تن درب کارخانه بود.

ورق
قيمت ورق گرم در بازار داخلي و صادراتي ترکيه صعودي بود. در بازار داخلي ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار در هر تن درب کارخانه و در بازار صادرات ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار در هر تن فوب بود. در بازار واردات ترکيه نيز ورق گرم روسيه ۵۷۰ دلار در هر تن سي اف آر و مشابه هفته قبل بود.قيمت ورق گرم در بازار داخلي چين به اوج ۴ سال و ۸ ماه اخير رسيد و در اوج ۶۰۶ تا ۶۱۰ دلار در هر تن درب کارخانه با ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفت. از جمله عوامل چنين رشد قيمتي عبارتند از افزايش هزينه توليد، رشد تقاضاي فولاد و برنامه کاهش ظرفيت توليد مازاد فولاد در اين کشور. ورق گرم صادراتي کره نيز صعودي شده و به ۵۲۰ دلار در هر تن فوب رسيد.ورق گرم سي آي اس به ۵۲۰ دلار در هر تن فوب رسيد و قيمت نسبت به اواسط جولاي تا ۱۰ دلار رشد داشت.ورق گرم در بازار جنوب اروپا نسبت به دو هفته گذشته تا ۱۰ يورو در هر تن رشد داشته و ۵۰۳ يورو در هر تن درب کارخانه شد. در بازار داخلي آمريکا نيز ورق گرم ۶۶۷ دلار در هر تن درب کارخانه بود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۹
کد مطلب: 39467
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد