گروه صنایع معدنی فولاد
 
سيگنال هاي جهاني براي فولاد ايران
گروه صنایع معدنی >فولاد - رشد قيمت هاي جهاني ورق فولادي از حالت آرام به وضعيتي شتابان وارد شده، چنان که شاهد رشد بهاي اين کالا در بازارهاي چين و حتي کشورهاي مشترک المنافع هستيم که تمامي اين موارد روند افزايشي قيمت ها را تسهيل مي کند. دليل اصلي رشد نرخ را بايد در افزايش قيمت هاي پيشنهادي شرکت هاي بزرگ صادرکننده در چين دانست که اين روند بر بازار ساير کشورها و عرضه هاي آنها موثر بوده و شايد فرش قرمز جديدي در برابر رشد قيمت ها به شمار رود.
 
به گزارش ماین نیوز، آمارهاي متال بولتن نشان مي دهد بهاي ورق نورد گرم و ورق نورد سرد کشورهاي مشترک المنافع موسوم به CIS بين 5 تا 35 دلار در هر تن افزايش يافته و اين به معناي آن است که بازار ورق جهاني و حتي قيمت تمام شده واردات به کشور با احتساب بهاي ريال حداکثر 135 تومان افزايش يافته که با در نظر گرفتن هزينه هاي جانبي، تعرفه واردات، هزينه حمل و ماليات بر ارزش افزوده بيش از 170 تومان رشد قيمت را نشان مي دهد. دليل اصلي اين رشد قيمتي را بايد در نرخ هاي صادراتي چين جست وجو کرد ولي اين ماجرا ادامه دارد.

رشد قيمت ها در بازار چين به صورت نجومي در حال افزايش است تا جايي که شاهد رشد قيمت ها بيش از 50 دلار براي عرضه و تحويل در ماه سپتامبر هستيم که مي تواند به اين روند افزايشي، انرژي جديدي تزريق کند. با توجه به عقب نشيني قيمتي در بسياري از بازارهاي کالايي و حتي سهام در جهان پس از افزايش تنش ها بين کره شمالي و آمريکا و اضافه شدن برخي ديگر از کشورها به اين قبيل مناقشات، شاهد هستيم که ارزش بسياري از بازارهاي مالي بر پايه کالا همچون بازارهاي آتي فولاد يا فلزات مشابه، با عقب نشيني قيمتي رو به رو شده اند. اين در حالي است که افزايش بهاي فولاد در بازارهاي فيزيکي خود سيگنال جديدي براي حمايت از بازارها و معاملات آتي فولاد بوده که ممکن است با رشد قيمتي و مهاجرت نقدينگي به آنها رو به رو شده و جريان جديدي از افزايش قيمت ها را رقم بزند؛ رخدادي که تاثيرگذاري آن بر بازارهاي داخلي و منطقه اي محرز بوده و هست.

نمي توان اظهارنظر قاطعي درخصوص قيمت هاي جهاني و نرخ هاي پيشنهادي به بازار ايران داشت؛ اگرچه روند افزايشي قيمت ها در بازارهاي منطقه اي و بين المللي گويي شتاب بيشتري به خود گرفته که ناگفته پيداست چه سرنوشتي در بازارهاي داخلي را رقم خواهد زد. موارد فوق و حتي رشد ممتد قيمت ها نيز موجب نشده حجم واردات به بازارهاي داخلي افزايش يابد که اين يکي از نقاط ابهام بازار در روزهاي اخير به شمار مي رود که نياز به بحث و بررسي بيشتري دارد. حال که واقعيت هاي بازار داخلي را در گذشته مورد بحث قرار داديم شايد زمان آن فرارسيده باشد تا به برخي واقعيت هاي واردات به عنوان يکي از مسيرهاي اصلي تغذيه بازار داخلي در سال هاي اخير نيز توجه کنيم. نگاهي به بازار چين و حتي ساير کشورهاي مهم توليدکننده فولاد نشان مي دهد به رغم صادرات گسترده، باز هم واردات جايگاه خود را از دست نداده ولي در ايران اوضاع دگرگون است. گزارش ها نشان مي دهد که به تازگي واردکنندگان مصنوعات فولادي همچون ورق نورد گرم تمايل چنداني به واردات از خود نشان نمي دهند آن هم در رشد ممتد قيمت هاي داخلي.

قيمت هاي پيشنهادي به بازار ايران
در طول هفته گذشته بهاي ورق وارداتي به ايران از بنادر شمال کشور افزايش يافت که البته دليل اصلي آن را بايد رشد قيمت هاي جهاني به شمار آورد. بهاي ورق نورد گرم با ضخامت 2 ميلي متر برند MMK به عنوان يکي از برندهاي مشهور وارداتي در کشور با 12 دلار افزايش به نسبت هفته پيش از آن رو به رو شد و به 542 دلار در هر تن تحويل بار کشتي در سواحل روسيه (بندر آستاراخان) رسيد. با فرض هزينه هاي متغير حمل و نقل، شايد يکي از کمترين قيمت هاي تحويلي ورق نورد گرم در سواحل شمالي کشور همچون بندر انزلي 557 دلار بر هر تن باشد. نکته حائز اهميت درخصوص بازار ورق در حوزه کشورهاي مشترک المنافع موسوم به CIS را بايد در ضعف محسوس عرضه ها به شمار آورد، زيرا بسياري از واحدهاي توليدي در شرايط فعلي و حتي نوسان قيمت هاي جهاني، تمايل چنداني به عرضه از خود نشان نمي دهند و همين واقعيت نه فقط به ضعف عرضه ها، بلکه در پاره اي از اوقات به فقدان عرضه منجر شده که مي تواند تاثير مهمي بر بازارهاي فولاد در حوزه غرب آسيا بر جاي بگذارد. اين در حالي است که توليدات فولاد و خصوصا ورق نورد گرم و شمش اين حوزه اقتصادي يکي از تاثيرگذارترين قيمت ها به شمار مي رود که نوسان در وضعيت توليد و عرضه آنها قطعا بر بازار تاثير بسزايي خواهد داشت. تجربه سال هاي اخير نشان داده اغلب واحدهاي فولادي در روزهاي گرم سال وارد فاز تعمير و نگهداري مي شوند که هم اکنون نيز بازار فولاد دستخوش اين وضعيت بوده و هست. اين ويژگي يعني ورود به فاز تعمير و نگهداري هم اکنون دامنگير بسياري از واحدهاي توليدي شده که ممکن است تداوم آن يا حتي برخي موارد غيرفني همچون برنامه ريزي براي توليد يک سفارش خاص، به توقف حجم عرضه در بازارهاي منطقه اي منجر شود. هم اکنون يکي از واحدهاي زيرمجموعه آرسلورميتال در قزاقستان با همين ويژگي رو به رو است و اعلام کرده تا پايان سپتامبر برنامه اي براي فروش ندارد. اين ويژگي که خود سيگنالي براي حمايت از بهاي ورق به شمار مي رود همچنين سيگنالي براي افزايش قيمت ها از سوي ساير عرضه کنندگان منطقه اي است که رشد قيمت هاي پيشنهادي را برگزيده اند.

هم اکنون تقاضا به نسبت بالاست ولي نکته قابل ذکر نبود تقاضاي وارداتي گسترده براي محموله هاي موجود است. به عبارت دقيق تر هم اکنون در انبارهاي تجار و برخي از واحدهاي توليدي در منطقه CIS محموله هاي ورق نورد گرم وجود دارد ولي خريداران به دلايل مختلف تمايلي به خريد نداشته و حجم تقاضاي وارداتي به کشور در اين بازار به صورت معني داري پايين است. پايين بودن حجم تقاضا نشان مي دهد که يا تجار به آينده قيمت ها اعتماد چنداني نداشته يا تمايل دارند وضعيت فعلي در بازار داخلي در ايران همان گونه که هست باقي بماند. اين وضعيت درخصوص بازار ورق MMK شفافيت بيشتري دارد و به نسبت حجم تقاضا در اين خصوص به مقصد ايران محدود است. تجار به شدت به دنبال کسب تخفيف هستند ولي با توجه به روند افزايشي قيمت هاي جهاني چنين رويکردي چندان هم موفق نبوده و نيست. به گزارش متال بولتن بهاي ورق نورد گرم وارداتي به کشور در پايان هفته گذشته به 557 تا 558 دلار در هر تن رسيده که به نسبت هفته قبل از آن و نرخ هايي نزديک به 535 دلار در هر تن از رشدي محسوس خبر مي دهد که متاثر از شرايط قيمتي در بازارهاي جهاني است. قيمت پيشنهادي ورق نورد سرد توليدي MMK نيز در مبدا 500يورو در هر تن قيمت گذاري مي شود که با توجه به نوسان ارزش يورو در برابر دلار در روزهاي اخير در بازارهاي جهاني 589 دلار در بندر مبدا قيمت گذاري مي شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۷
کد مطلب: 39466
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد