گروه صنایع معدنی
 
مدیر کل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی وزارت صنعت، معدن وتجارت خبرداد:
تحقق ۷۷ درصدی برنامه صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در ۳ ماهه امسال
گروه صنایع معدنی - مدیر کل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: در 3 ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری برنامه صادرات صنایع معدنی غیرفلزی نسبت به کل برنامه صادرات در این حوزه طی سال 96 تحقق 77 درصدی یافته است.
 
به گزارش ماین نیوز، « سیف الله امیری » با اعلام این خبر، افزود : مجموع برنامه صادرات صنایع معدنی غیر فلزی در سال 96 2 میلیارد و 41 میلیون دلار تدوین شده است که بر اساس این برنامه در 3 ماهه نخست سال جاری می بایست 510 میلیون دلارصادرات محقق می شد .

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال 392 میلیون دلار صادرات گزارش شده است که بر اساس آن 77 درصد برنامه محقق شده است گفت: این در حالی است که ارزش صادرات این محصولات در 3 ماهه سال گذشته 336 میلیون دلاربود، که 17 درصد افزایش یافته است.

«امیری» درادامه به بیان عملکرد صادرات تک تک محصولات صنایع معدنی غیر فلزی در 3 ماهه سال 96 و مقایسه آن با سه ماهه سال 95 پرداخت ، افزود :
•در بخش سیمان
برنامه صادرات این محصول برای سال 96 به ارزش 500 میلون دلار تدوین شده است که در 3ماهه نخست سال جاری باید به 125 میلیون دلار می رسید که خوشبختانه عملکرد صادرات سیمان در 3ماهه سال 96 به ارزش 114 میلیون دلاربوده است که رشد یک درصد منفی را نشان می دهد و علت آن وضع عوارض 45 درصدی از سوی کشور عراق بوده ولی در سطح تحقق برنامه سال 96 شاهد رشد 91 درصدی آن می باشیم.

• در بخش سنگ های ساختمانی کار شده ( فرآوری شده )
برنامه صادرات سال 96 در این محصول 128 میلیون دلار است که که در 3 ماهه سال 96 می بایست به 32 میلیون دلار می رسید اما خوشبخاتنه از برنامه تدوینی جلوتر بوده و در 3 سه ماهه سال جاری 43 میلیون دلار صادرات این محصول گزارش شده است.

• در بخش کاشی و سرامیک
برنامه صادرات سال 96 در این محصول 480 میلیون دلار است که در 3 ماهه نخست امسال به 102 میلیون صادرات موفق شده که نسبت به 3 ماهه سال 95 که 77 میلیون دلار بود 33درصد افزایش یافته است ولی در سطح تحقق برنامه سال 96 شاهد رشد 85 درصدی هستیم.

• بخش چینی بهداشتی
برنامه صادرات سال 96 این محصول به ارزش 22 میلیون دلار تدوین شده که در 3 ماهه امسال می بایست به 6 میلیون دلار می رسید که به ارزش 5 میلیون دلار رسیده که خوشبختانه درصد تحقق برنامه در 3ماهه سال 96 حدود 90 درصد است.

• ظروف چینی
برنامه صادرات این محصول 12 میلیون دلار تدوین شده که در 3 ماهه نخست امسال می بایست به 3 میلیون دلار می رسید که به 2 میلیون دلار رسیده که درصد تحقق برنامه در 3 ماهه 96 حدود 52درصد گزارش شده است.
• شیشه تخت
برنامه صادرات سال 96 در شیشه تخت 112 میلیون دلار تدوین شده که در 3 ماهه نخست امسال می بایست به 28 میلیون دلار می رسید که خوشبختانه در عملکرد صادرات 3 ماهه این محصول به 30 میلیون دلار رسیده که نسبت به 3 ماهه نخست 95 که 20 میلیون دلار بود به رشد 109 درصدی دست یافته ایم که درصد تحقق برنامه 109 درصد بوده است.

•دربخش ظروف شیشه ای
برنامه صادرات این محصول برای سال 96 حدود 120 میلیون دلار است که در 3 ماهه نخست امسال می بایست به 30 میلیون دلار صادرات می رسید که خوشبختانه در عملکرد صادرات 3 ماهه امسال به 38 میلیون دلار رسیده که نسبت 3 ماهه نخست پارسال رشد 8 درصدی یافته که درصد تحقق برنامه 126 درصد است.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت: در بخش سایر محصولات صنایع معدنی نظیر: سولفات سدیم ، باریت ، پرلیت ، مقره های سرامیکی، گلوگه سرامیکی، الیاف ، پتو و بردسرامیکی، لعاب و فریت، پودر سیلکا،آهک ، کائولن، بنومیت ، الیاف شیشه ای ، پشم شیشه و سایر کالهای صنایع معدنی غییر فلزی برنامه صادرات این محصولات برای سال 96 حدود 667میلیون دلار است که در 3 ماهه نخست امسال می بایست به 167میلیون دلار صادرات می رسید که خوشبختانه در عملکرد صادرات 3 ماهه امسال به 58 میلیون دلار رسیده که نسبت 3 ماهه نخست پارسال که 51 میلیون دلار بود رشد 14درصدی یافته که درصد تحقق برنامه 3 ماهه امسال 35 درصد است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶
کد مطلب: 38901
 
مرجع : شاتا