گروه معادن
 
بورس
روز خوب معدني ها و فولادي ها
گروه معادن - معامله گران بورس تهران امروز در حالي شاهد معاملات كم حجم در كليت بازار سهام بودند كه گروه معدني ها و فلزات اساسي با وجود سايه حقوقي ها در سمت فروش شاهد اقبال خريداران براي جمع آوري سهام در اين گروه بود.
به گزارش ماین نیوز، شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات روز دو شنبه ١٩ تير ماه ٩٦ با افزايش ٣٩١ واحدي روي رقم ٧٩ هزار و ٣٧٧ واحد ايستاد. شاخص كل هم وزن اما با افزايش ٥٤ واحدي عدد ١٧ هزار و ٣٢٣ واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش ٦٣٣ واحدي به رقم ٨٦ هزار و ٧٧٣ واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش ٣٨٠ واحدي به رقم ٥٤ هزار و ٧٩٠ واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش ٢٥٤ واحدي عدد ١٧٧ هزار و ٦١٢ واحد را به نمايش گذاشت. همچنين شاخص كل فرابورس (آيفكس) با افزايش يك واحدي به ٩٠١ واحد رضايت داد.

معاملات سهام در نماد معاملاتي شركت هاي همراه اول با ١٠٧ واحد، صنعتي و معدني گل گهر با ٥٤ واحد و ملي صنايع مس ايران با ٤٩ واحد افزايش، بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي شركت هاي تاپيكو با ٣٣ واحد، پتروشيمي پرديس با ١٣ واحد و فولاد خراسان با ١٥ واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل معاملات بورس تهران به بيش از ١٥٨ ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از ٥٨٥ ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ٤٩ هزار و ٦٠٠ نوبت داد و ستد بود. طي معاملات نماد معاملاتي شركت هاي گلوكوزان و حق تقدم خريد سهام آن، ايران ترانسفو، صنعتي پارس خزر، روزدارو، نفت ايرانول، حق تقدم خريد سهام بانك حكمت ايرانيان، حق تقدم خريد سهام بيمه حافظ از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل، نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات صنعتي آزمايش، فولادافزا سپاهان و حق تقدم استفاده نشده سهام آن، اوراق مشاركت شهرداري مشهد، صنعتي جام دارو، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، تايدواتر خاورميانه و فولاد هرمزگان جنوب متوقف شدند.

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۸
کد مطلب: 38812
 
مرجع : روزنامه اعتماد