گروه معادن سرب و روی
 
در توسعه معادن روی ایران
رکورد سه ساله تولید شمش روی شکسته شد
گروه معادن >سرب و روی - گروه شرکت های توسعه معادن روی رکورد تولید را شکستند.
 
به گزارش ماین نیوز، رکورد تولید گروه توسعه معادن روی ایران در تاریخ 26 آذر ماه 95 با تولید 316 تن شمش روی شکسته شد که این میزان در طی سه سال اخیر بی سابقه بوده است.

جزئیات فروش زیرمجموعه های این هلدینگ سرب و روی کار این گونه شرح داده شده است: در تاریخ ذکر شده میزان تولید روزانه در مجموعه کالسیمین به اندازه 126 تن و ملی سرب و روی به اندازه 20 تن بوده است. میران تولید واقعی سالانه شمش روی شرکت کالسیمین در 29 اسفند 94 به اندازه 30378 تن بوده و پیش بینی سال 95 تولید برای شمش روی به اندازه 32 هزار تن بوده که در شش ماهه 95 توانسته حدود 52 درصد تولید را پوشش دهد. همچنین شرکت ملی سرب و روی در سال 94 تولید شمش روی را به اندازه 3356 تن داشته و این تولید برای سال 95 به اندازه 6131 تن پیش بینی شده، این در حالی است که در 6 ماهه 95 توانسته 44 درصد از تولید پیش بینی شده خود را پوشش دهد

همچنین نکته مهم و مثبت دیگر اینکه ملی سرب و روی عمده تولید کننده شمش سرب بوده و سود اصلی شرکت را این محصول تامین می نماید .

این شرکت در سال 94 به دلیل مشکلات زیست محیطی تولیدی از این محصول نداشته که در اواسط سال 95 با تولید مجدد سرب پیشبینی تولید و فروش4000 تن شمش سرب را در دستور کار دارد..

در ادامه باید گفت که شرکت فراوری مواد معدنی ایران با تولیدی به اندازه 33 تن، شرکت ذوب و روی بافق نیز با تولید روزانه 58 تن رو به رو بوده است. شرکت فراوری در سال 94 تولید سالانه شمش روی را به میزان 6744 تن عملی کرده و این تولید برای سال 95 به اندازه 7937 تن پیش بینی شده که در شش ماهه سال جاری توانسته پوشش حدود 46.5 درصدی را از خود نشان دهد.

شایان ذکر است که ذوب و احیای روی قشم با تولید روزانه 50 تن شمش روی و مجموعه تولید روی بندرعباس با تولیدی به میزان 29 تن در روز توانست در ثبت این رکورد موثر باشد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۸
کد مطلب: 35528