گروه صنایع معدنی فولاد
 
انعقاد نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی با الگوی BOT در فولاد مبارکه
گروه صنایع معدنی >فولاد - فرزاد ارزانی ادامه داد: قراردادهایBOT به قراردادهای ساخت (BUILD)، بهره‌برداری (OPERATION) و واگذاری و انتقال (TRANSFER) معروف است. به عبارت دیگر یکی از روشهای مشارکت بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاران خارجی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بوده که در آن، شرکت سرمایه گذار موظف است کل سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه مشخصی را تأمین و پس از ساخت و نصب پروژه به منظور جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری شده و سود مربوطه، به مدت مشخصی، خود از آن بهره برداری نماید.
 
به گزارش ماین نیوز، وی افزود: پس از انقضای مدت تعیین شده، بدون دریافت هیچگونه هزینه‌ای، پروژه را به‌ صورت قابل بهره‌برداری و آماده به کار به سرمایه پذیر منتقل نماید.

معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد :
با توجه به ارزش بالا و اهمیت زیستمحیطی سرباره های به ظاهر ضایعاتی که در جریان تولید برجای می مانند، مدیریت عالی شرکت بر آن شد تا با تعریف پروژه ای و با همکاری شرکت های سرمایه گذار خارجی، فرآوری سرد و گرم سرباره را به منظور بازیابی عناصر ارزشمند موجود در آن خصوصاً آهن، آغاز نماید تا علاوه بر انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی، از سرمایه گذاری مستقیم در این پروژه بی نیاز گشته و با بازیابی عناصر و ایجاد ارزشافزوده در سرباره، بهرهوری تولید را افزایش و برخی هزینهها را کاهش دهد.

مهدی تولاییان معاون خرید شرکت فولاد مبارکه نیز در این خصوص یادآور شد: در این راستا پس از تشکیل تیم پروژه و انجام مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی و شناسایی شرکتهای صاحب تکنولوژی داخلی و خارجی، تنها یک شرکت خارجی به نام شرکت اکوفر از کشور فنلاند حاضر به قبول الگوی قراردادی BOT و سرمایه گذاری ۱۰۰ درصد در این خصوص شد که پس از مکاتبات و مذاکرات متعدد تیم فولاد مبارکه با این شرکت، موافقتنامه و شرایط خصوصی قرارداد، تهیه و سرانجام قرارداد موردنظر با این شرکت نهایی گردید.

وی افزود: در این قرارداد، شرکت مذکور موظف شد نسبت به تأمین کلیه تجهیزات و ماشینآلات موردنیاز جهت فرآوری سرد سرباره با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۲۵۰هزار تن با هزینه خود اقدام و پس از ۵ سال بهرهبرداری از آن، کل تجهیزات را به صورت آماده بکار و بدون دریافت هیچگونه هزینه ای به فولاد مبارکه واگذار نماید.

معاون خرید شرکت فولاد مبارکه در پایان ضمن تبریک این موفقیت بزرگ از زحمات و همکاری بیدریغ تیم پروژه در مدیریتها و کارکنان مهندسی کارخانه، حمل ونقل، امور قراردادها، برنامه ریزی جامع، کمیسیون معاملات، دبیر هیئت مدیره، ایمنی فنی و محیط زیست و همچنین شرکت فنی مهندسی تشکر و قدردانی نمود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰
کد مطلب: 35511