گروه معادن سرب و روی
 
وضعيت صنعت سرب و روي بررسي شد؛
جولان دوقلوهاي فلزي در سال ۹۵
گروه معادن >سرب و روی - سودآوري شرکت هاي فعال در صنعت سرب و روي بيش از هر متغير ديگري متاثر از قيمت هاي جهاني فلزات است.
به گزارش ماین نیوز، قيمت فلز روي در سال 95 بيش از 33 درصد رشد را نسبت به سال 94 تجربه کرده است. ميانگين قيمت هر تن شمش روي در 5 ماه اول سال جاري، 2022 دلار براي هر تن بوده است. در اين گزارش ابتدا به معرفي نمادهاي گروه سرب و روي فعال در بورس پرداخته مي شود، سپس وضعيت جهاني عرضه و تقاضاي فلز روي مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه به عوامل تاثيرگذار بر قيمت جهاني روي پرداخته مي شود و در پايان ديدگاه هاي موافق و مخالف در مورد روند قيمتي و همچنين پيش بيني موسسات معتبر از روند آتي قيمت اين فلز آورده مي شود.

بررسي 9 نماد گروه سرب و روي

همان طور که گفته شد فلز روي رشد قيمتي خود را از اواخر سال 94 آغاز کرد و از 1753 دلار به ازاي هر تن در 28 اسفند سال 94 به 2318 دلار در 10 مرداد سال 95 رسيد. در نمودار شماره1 قيمت ماهانه فلز روي از سال 1390 آورده شده است.با توجه به اينکه اکثر نمادهاي گروه سرب و روي، بودجه سال 95 خود را بر مبناي قيمت هاي پايين سرب و روي ( حدود 1800 دلار به ازاي هر تن) برآورد کرده اند، صعود قيمت جهاني روي به بالاي 2000 دلار مي تواند باعث تعديل سودآوري در اين شرکت ها شود. متاثر از افزايش قيمت جهاني روي، قيمت سهام شرکت هاي سرب و روي در بورس اوراق بهادار نيز شروع به افزايش کرد و اکثر نمادهاي گروه، بازدهي بسيار مناسبي را نصيب سهامداران خود کردند. تا جايي که نمادهاي «فرآور» و «کبافق» بازدهي قابل توجه 83و75 درصد و نماد «فسرب» بازدهي 65 درصد را در سال جاري ثبت کردند.

در جدول شماره1 ميزان بازدهي نمادهاي گروه از اولين روز کاري سال 95 آورده شده است. همان طور که مشاهده مي کنيد نمادهاي «کيميا»، «کاما» و «فاسمين» کمترين بازدهي را از ابتداي سال 95 داشته اند. در ستون مربوط به اطلاعات سودآوري، ميزان سود هر سهم بر مبناي آخرين بودجه سال 95 و نسبت قيمت به درآمد (p/ e) بر مبناي آخرين قيمت سهم آورده شده است. نمادهاي «فزرين» و «کيميا» کمترين نسبت p/ e را در بين اعضاي گروه دارند.

در دو ستون آخر جدول مزبور مفروضات بودجه سال 95 شرکت ها آورده شده است. همان طور که مشاهده مي کنيد «کبافق» قيمت هر تن شمش روي را در بودجه خود 2100 دلار و «کاما»، 2000 دلار در نظر گرفته است. براي مقايسه بهتر، قيمت جهاني شمش روي و سرب در ابتداي سال 95 و قيمت فعلي آن آورده شده است.(جدول شماره 2)همان طور که گفتيم مهم ترين عامل اثر گذار بر سودآوري شرکت هاي فعال در صنعت سرب و روي، قيمت جهاني اين دو فلز است. به همين خاطر در ادامه به بررسي کامل وضعيت فلز روي در جهان مي پردازيم.

چه مقدار روي وجود دارد؟

منابع شناسايي شده فلز روي در جهان حدود 9/ 1 ميليارد تن برآورد شده است. منابع به معناي تمرکز مواد معدني است و ذخاير به آن قسمت از منابع گفته مي شود که اندازه گيري شده و براي استخراج در دسترس است يا مي تواند در دسترس قرار گيرد. طبيعتا با بهبود تکنولوژي مقدار ذخاير افزايش مي يابد. ميزان ذخاير در دسترس روي جهان سال 2010 حدود 250 ميليون تن اعلام شده است. توليد روي از محل بازيافت، به عنوان يک منبع عرضه روي همچنان برقرار است. سالانه حدود 4 ميليون تن روي بازيافت مي شود. فلز روي به طور گسترده در جهان براي گالوانيزه کردن استفاده مي شود و اين حدود 50 درصد بازار مصرف روي را تشکيل مي دهد. موارد مصرفي بعدي ريخته گري است. بنابراين قيمت روي به شدت به صنايعي مانند خودروسازي و ساختماني که از فولاد پوشيده با روي (گالوانيزه) استفاده مي کنند، وابسته است.

عامل مهم ديگر براي قيمت گذاري روي مکاني است که مورد استفاده قرار مي گيرد؛ يعني در اقتصادهاي بالغ مصرف روي کاهشي و در اقتصادهاي در حال توسعه مصرف روي افزايشي است. در مجموع پيش بيني شده است که در اقتصادهاي در حال توسعه به علت توسعه زيرساخت ها و تقويت طبقه متوسط جامعه (و متعاقبا بهبود قدرت خريد) مصرف روي افزايش پيدا کند. هر چه سازه ها و خودروهاي بيشتري ساخته شود، تقاضا براي آلياژ روي افزايش مي يابد.

جنبه هاي اقتصادي (عوامل اقتصادي) عرضه و تقاضا

استراليا، چين، پرو، مکزيک و آمريکا بزرگ ترين ذخاير روي جهان را در اختيار دارند که جمعا حدود 152 ميليون تن (معادل 74 درصد ذخاير جهان) را شامل مي شود. در نمودار شماره2 تقاضاي فعلي (خط زرد) با در نظر گرفتن عرضه فعلي و آتي نشان داده شده است. توليد فعلي (با ظرفيت توليد وضعيت پايه) در برابر تقاضا قرار گرفته است اما تعدادي برنامه براي تعطيل شدن معادن در آينده وجود دارد. اگرچه چند پروژه معدني جديد وجود دارد (پروژه احتمالي A، پروژه احتمالي B، توسعه احتمالي عمر معدن).با نرخ فعلي، پيش بيني شده است که تقاضاي روي در چند سال آينده از عرضه پيشي بگيرد که منجر به کسري عرضه روي مي شود.اگرچه ذخاير فراوان روي وجود دارد، اما قيمت فعلي آن براي توسعه معدن جديد و پروژه هاي راه اندازي کارخانه ذوب روي جذاب نيست. اگر پيش بيني سطوح موجودي درست باشد، اين احتمال وجود دارد که قيمت روي تا زماني که عرضه و تقاضا به تعادل برسد، افزايش پيدا کند.

پيش بيني قيمت روي

درخصوص پيش بيني قيمت روي اکثر بررسي هاي موسسات اقتصادي حاکي از افزايش قيمت روي است، اما در اين بين ديدگاه متضاد مبني بر کاهش قيمت روي هم وجود دارد. بانک جهاني در پيش بيني جولاي سال 2015 خود قيمت روي را براي سال 2016 و 2017 به ترتيب 2125 و 2400 دلار پيش بيني کرده است.ميانگين پيش بيني 17 موسسه معتبر بين المللي براي سه ماه پاياني سال ميلادي جاري، 2125 دلار، براي سه ماه ابتدايي سال 2017 حدود 2135 دلار و براي 9 ماه پاياني سال 2017، بالغ بر 2200 دلار به ازاي هر تن است. نتيجه آنکه اغلب موسسات معتبر قيمت روي را براي سال 2016 و 2017، بالاتر از 2100 دلار براي هر تن پيش بيني کرده اند. با ديد محافظه کارانه مي توان گفت کف قيمتي فلز روي براي ماه هاي باقيمانده سال 2016 و سال 2017، 2000 دلار براي هر تن خواهد بود.

ديدگاه هاي مختلف افزايش قيمت روي

1- ذخاير کم روي بورس فلزات لندن (LME): البته بايد توجه کرد که روي در خارج بازار نيز وجود دارد که مقدار آن مبهم است. مانند اکثر فلزات در بورس فلزات لندن، موجودي نگهداري شده در انبار تنها بخشي از عرضه است، اما عموما کاهش موجودي انبار بورس فلزات لندن بر افزايش قيمت روي اثرگذار بوده است.

2- هزينه پايين تبديل کنسانتره به شمش: هزينه هاي بالاي تبديل کنسانتره به شمش نشان دهنده فراواني عرضه است، در حالي که هزينه پايين تبديل کنسانتره به شمش بيانگر اين است که پالايش کنندگان در زمان افت سطوح موجودي تلاش مي کنند تا عرضه را تضمين کنند.

3- ثبات تقاضا: چين بزرگ ترين تقاضاکننده روي است. با وجود رشد کند تقاضاي چين، همچنان شاهد افزايش تقاضا براي روي هستيم. به طور کلي، تقاضاي جهاني با 5/ 3 درصد افزايش نسبت به سال 2015 به حدود 14 ميليون تن در امسال رسيده است.

4- افزايش کسري (ذخاير): ILZSG (International Lead_Zinc Study Group)کسري سال 2016 را 352 هزار تن پيش بيني کرده است. با وجود اينکه اين مقدار خيلي بزرگ نيست اما رو به رشد است و در آينده به مقدار قابل توجهي افزايش خواهد يافت.

5- تعطيل شدن معادن: موضوع ادامه داري که در مورد فلز روي وجود دارد تعطيل شدن معادن بزرگ و عدم عرضه جديد براي جايگزيني آنها است. در اواخر سال 2015، نيراستار (بزرگ ترين توليدکننده روي جهان) اعلام کرد که در نظر دارد توليد کنسانتره روي را کاهش دهد. برآوردها نشان مي دهد که به جز حذف بخشي از معادن گلن کور و نيراستار حدود 10 درصد از عرضه جهاني کاهش يافته است. از سوي ديگر همچنين در اواخر سال گذشته معدن سنچري ام ام جي که 4 درصد عرضه جهاني را برعهده داشت مسدود شد.

نتيجه گيري

روي هنوز به وفور در پوسته زمين وجود دارد و ذخاير روي در حال رشد است، اکتشاف ها ادامه دارد و معادن و پروژه هاي کارخانه ذوب همچنان در حال آمدن بر مدار توليد هستند. اما نکته اي که وجود دارد با قيمت فعلي روي، بازده پروژه هاي معدني و کارخانه هاي ذوب پايين است. بنابراين هنگامي که قيمت روي افزايش پيدا کند، تامين مالي اين سرمايه گذاري ها به علت بازده بهتر، آسان تر خواهد شد، اما امکان دارد تکميل آنها چند سال زمان ببرد.

در اين بين، اجماع آراي عمومي وجود دارد که کسري عرضه تا زماني که معادن و کارخانه هاي ذوب جديد وارد مدار توليد شوند، ادامه خواهد داشت. اين کسري، استفاده کنندگان را ملزم به انبار کردن روي مي کند. از طرفي همان طور که اين انبارها کاهش مي يابد، قيمت روي احتمال بيشتري دارد که افزايش يابد. نکته مهم حال حاضر در دنيا توجه به مسائل زيست محيطي است. همان طور که قبلابيان شد اين موضوع باعث بسته شدن معادن بزرگ توليد کننده روي و افزايش قيمت اين فلز شده است. به طوري که طبق گزارش فايننشيال تايمز توليدات معادن چين به علت بررسي هاي محيطي و اختلالات آب و هوايي حدود 10 درصد کاهش يافته است. همچنان تهديد براي بسته شدن معادن ديگر روي ادامه دارد. به طور مثال، مي توان به معدن مک آرتور ريور استراليا اشاره کرد که يکي از بزرگ ترين معادن روي، سرب و نقره دنيا است و به خاطر مسائل زيست محيطي تهديد به تعطيلي شده است. درخصوص پيش بيني قيمت، گلدمن ساکس قيمت روي را براي سال 2017، 2300 دلار براي هر تن اعلام کرده است. بانک جهاني ميانگين قيمت براي سال 2016 و 2017 را به ترتيب 2125 و 2400 دلار پيش بيني کرده است. همچنين ميانگين پيش بيني 13 موسسه معتبر دنيا از قيمت روي در سال 2017، 2181 دلار است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۵
کد مطلب: 34001
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد