گروه معادن مس
 
رشد ۲۰ درصدی تولید کنسانتره مس در ۹ ماهه ۹۴
گروه معادن >مس - میزان تولید کنسانتره مس شرکت ملی صنایع مس ایران طی 9 ماهه سال جاری 20 درصد افزایش یافت.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل «مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس میدوک» از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه، 711 هزار و 531 تن کنسانتره مس تولید کردند. اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 594 هزار و 410 تن بود.

میزان تولید این شرکت ها در آذرماه، 85 هزار و 401 تن بود که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (70 هزار و 812 تن)، 21 درصد رشد نشان می دهد.

در آذرماه امسال، مجتمع های «مس سرچشمه» و «مس میدوک»، 21 هزار و 84 تن «مس آند» تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (18 هزار و 855 تن)، 12 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این شرکت ها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه، 179 هزار و 264 تن «مس آند» تولید کردند.

میزان تولید «مس کاتد» مجتمع های مذکور طی 9 ماهه امسال، 136 هزار و 551 تن بود که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (145 هزار و 679 تن)، 6 درصد کاهش یافت. میزان تولید این محصول با 16 درصد کاهش در آذر ماه نسبت به آذر 93 (16 هزار و 310 تن)، 13 هزار و 713 تن بود.

مجتمع های مس سرچشمه و مس سونگون در آذر ماه با 7.8 درصد رشد، 594 تن «مولیبدن» تولید کردند. این در حالی است که این رقم در آذر ماه سال گذشته، 551 تن بود. میزان تولید 9 ماهه این محصول نیز 5 هزار و 312 تن بود. اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 4 هزار و 851 تن بود که 9.5 درصد رشد نشان می دهد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب: 30548