جزئیات مناقصه پیشروی ذوب آهن اصفهان

29 دی 1394 ساعت 11:01

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان یک مناقصه برگزار می‌کند.


به گزارش خبرنگار ماین نیوز، جزئیات مناقصه پیشروی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به شرح زیر است:


کد مطلب: 30434

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/30434/جزئیات-مناقصه-پیشروی-ذوب-آهن-اصفهان

ماین نیوز
  http://www.minews.ir