گروه صنایع معدنی فولاد
 
آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار ذوب آهن اصفهان
گروه صنایع معدنی >فولاد - شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در نظر دارد انجام فعاليت "آناليز و بررسي انحراف و ارايه راهكار اصلاحي كوره هاي دوار پلي زيوس كارگاه آهك بخش آگلومراسيون" خود را از طريق برگزاري استعلام/مناقصه عمومي به مشاور واجد شرايط واگذار کند.
 
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، موارد موردنظر ذوب آهن اصفهان در این استعلام/مناقصه عمومی به شرح زیرند:

- مطالعه نقشه ها، مدارك موجود و بررسي فني كوره ها
- بررسي و اندازه گيري شيب كوره و اندازه گيري زاويه غلطك ها نسبت به محور كوره.
- انجام هرگونه نقشه برداري موردنياز (در شرايط فعلي و بعد از اعمال تغييرات).
- اندازه گيري فواصل مابين محور غلطك ها و رينگ ها.
- اندازه گيري قطر هر يك از رينگ ها و غلطك ها.
- اندازه گيري دقيق شاخص هاي تراز نمودن كوره.
- بررسي و اندازه گيري وضعيت شرايط خواص مكانيكي بدنه كوره) مقدار لنگي در جهات مختلف، شرايط رينگ ها و غلطك ها)
- بررسي و اندازه گيري موقعيت تراست رولر نسبت به محور طولي كوره و شافت پينيون نسبت به محور كوره و اندازه گيري شيب آن وRoot Clearance و Back lash و ارايه نحوه برطرف كردن اشكالات آن.
- محاسبه حداقل قطر مجاز غلطك و محور آن و محاسبه تنش حرارتي مجاز بدنه كوره و حداقل ضخامت بدنه.
- ارايه پيشنهاد نحوه رفع اشكال انحراف كوره و رگلاژ غلطك ها و نحوه تراز و align كوره و مكانيزم هاي محرك.
- كنترل پديده V-GAP بر روي رينگ ها و غلطك ها.

لذا از شركتهاي توانمند و داراي سابقه مرتبط درخواست مي شود در صورت تمايل حداكثر تا مورخ 94/9/14 نسبت به بازديد و ارايه مستندات و سوابق كاري مرتبط در پاكت دربسته به آدرس اصفهان – شركت سهامي ذوب آهن–ساختمان توحيد–طبقه اول–روابط صنعتي حوزه خريد اقدام نمايند.

ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 03152574514 – آقاي تركي تماس حاصل فرماييد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۸
کد مطلب: 29159