افزایش تولید سرب و روی پرو

24 مرداد 1394 ساعت 13:10

بر اساس آخرین ارقام اعلام شده از سوی وزارت معادن و انرژی پرو تولید سرب و روی و فلزات گرانبها در این کشور درژوئن امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.


به گزارش ماین نیوز، تولید روی در ژوئن امسال در پرو 116هزار و 732تن بوده که 14 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

تولیدات معدن آنتامینا 28هزار و 843 تن بود که نسبت به سال گذشته 70.2 درصد افزایش داشته است در مقابل تولیدات معدن ولکن با 1.5درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 14,239 تن رسید.

در نیمه نخست سال 2015 تولید روی این کشور با 13.3 درصد افزایش به 684هزار و 580 تن رسید.

تولید سرب این کشور در ژوئن امسال با 11.9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 25هزار و 130 تن رسید. تولید سرب در این کشور از ژانویه تا ژوئن امسال 151 هزار و 820 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.6 درصد افزایش داشته است.

وزارت معادن و انرژی پرو اعلام کرد در ژوئن امسال تولید طلا و نقره به ترتیب 6.97درصد و 6.99 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.


کد مطلب: 26811

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/26811/افزایش-تولید-سرب-روی-پرو

ماین نیوز
  http://www.minews.ir