گروه معادن
 
اعلام ۲۶۸ ریال پیش‌بینی سال مالی ۹۴ میدکو
گروه معادن - شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه جدیدترین پیش بینی سال مالی 94 را با سرمایه 16 هزار و 800 میلیارد ریال مبلغ 268 ریال اعلام کرده است.
به گزارش ماین نیوز، شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 94 شرکت اصلی را با سرمایه 16 هزار و 800 میلیارد ریال مبلغ 268 یال اعلام کرده است.

این شرکت همچنین پیش بینی تلفیقی سود هر سهم سال مالی 94 را معادل 80 درصد سود خالص پیش بینی کرده است.

هیئت مدیره میدکو در نظر دارد معادل 80 درصد از سود خالص سال مالی 94 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 در مقایسه با پیش بینی سال مالی 93 به ترتیب؛ سود حاصل از سرمایه گذاری 32 درصد افزایش، سود عملیاتی 32 درصد افزایش و سود خالص 29 درصد افزایش را نشان می دهد.

میدکو پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 93 را با سرمایه 12 هزار و 600میلیارد ریال مبلغ 278 ریال و با سرمایه 16 هزار و 800 میلیارد ریال ریال مبلغ 208 ریال اعلام کرده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب: 22872