گروه صنایع معدنی سیمان
 
نگاهی به عملکرد ۹ ماهه سیمان تهران
گروه صنایع معدنی >سیمان - شرکت سیمان تهران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را با یک درصد کاهش مبلغ 730 ریال اعلام کرد و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 357 ریال سود به ازای هر سهم معادل 49 درصد از پیش بینی را محقق کرد.
 
به گزارش ماين نيوز، شرکت سیمان تهران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را با یک درصد کاهش مبلغ 730 ریال اعلام کرد و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 357 ریال سود به ازای هر سهم معادل 49 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

شرکت سیمان تهران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را با سرمایه یک هزار و 750 میلیارد ریال مبلغ 990 ریال و در دیماه 93 مبلغ 738 ریال و در بهمن ماه امسال مبلغ 730 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 357 ریال سود به ازای هر سهم معادل 49 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

سیمان تهران پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 93 را با سرمایه یک هزار و 750 میلیارد ریال در بهمن و اسفند ماه 92 بصورت حسابرسی شده مبلغ 1،151ریال و در بهمن ماه سال جاری مبلغ 558 ریال اعلام کرده است.

هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد معادل 90 درصد از سود خالص سال مالی 93 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

«ستران» پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی را برای سال مالی 92 را با سرمایه یک هزار و 500 میلیارد ریال مبلغ 705 ریال و با سرمایه یک هزار و 750 میلیارد ریال مبلغ 895 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 888 ریال اعلام کرده بود و مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ 926 ریال محقق شده است.

این شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه یک هزار و 500 میلیارد ریال مبلغ 722 ریال و با سرمایه یک هزار و 750 میلیارد ریال مبلغ 880 ریال، در آخرین پیش بینی مبلغ 900 ریال اعلام کرده که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ 748 ریال محقق شده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب: 21050