قانون معدني جديد تركيه 5000 معدنچي را بيكار كرد

31 شهريور 1393 ساعت 20:04

يك قانون جديد براي بالا بردن ايمني معادن تركيه به قيمت شغل پنج هزار معدنچي زغال سنگ در اين كشور تمام شده است.


به گزارش ماين نيوز، منابع اتحاديه معدنچيان اظهار كرده‌اند از زماني كه اين قانون در هفته گذشته در واكنش به انتقادات از شرايط كاري بد معدنچيان تركيه به اجرا درآمد، 37 معدن زغال سنگ به دليل هزينه‌هاي مالي مقررات جديد فعاليتشان را متوقف كردند.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، قانون جديد ساعات كار هفتگي براي معدنچيان را از 48 به 30 ساعت كاهش مي‌دهد و تدابير امنيتي جديدي را وضع كرده است.

تنها در استان زونگولداك 22 پايگاه معدني فعاليتشان را متوقف كرده و چهار هزار نفر از كاركنانشان را اخراج كرده‌اند.

اين قانون به دنبال فاجعه انفجار معدن زغال سنگ سوما به اجرا درآمده است. در اين فاجعه 301 معدنچي جانشان را از دست دادند و تحقيقات قضايي از عدم رعايت اصول ايمني اوليه در اين معدن حکایت داشت.


کد مطلب: 14158

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/14158/قانون-معدني-جديد-تركيه-5000-معدنچي-بيكار-كرد

ماین نیوز
  http://www.minews.ir