گروه معادن
 
اختلاف قیمت شدید در بازارهای فلزات پایه
گروه معادن - یکی از موضوعات عمده در بازارهای فلزات پایه از ابتدای سال تاکنون میزان اختلاف قیمت بوده زیرا قیمت هر فلزی از عوامل عرضه و تقاضای خاص خود تاثیر پذیرفته است.
به گزارش ماین نیوز، نگاهی به واردات چین که بزرگترین کاربر فلزات صنعتی و مواد خام جهان است، در نیمه اول امسال گویای این وضعیت است.

براساس گزارش رویترز، از یک سو می توان به مس اشاره کرد که عطش چین برای آن مهمترین عامل محرک بازار این فلز بوده است و از سوی دیگر سرب قرار دارد که چین از ابتدای سال 2013 صادرکننده بزرگ سرب پالایش شده بوده است.

این وضعیت در سطح مواد خام که تامین آن بویژه پس از توقف صادرات اندونزی موجب شکل گیری الگوهای واردات مختلفی شده، گیج کننده تر است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۲۷
کد مطلب: 11533