گزارش تصویری/امضاي قرارداد فولاد TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
 
امضاي قرارداد كارخانه فولاد في مابين شركت TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
امضاي قرارداد كارخانه فولاد في مابين شركت TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
امضاي قرارداد كارخانه فولاد في مابين شركت TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
امضاي قرارداد كارخانه فولاد في مابين شركت TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
امضاي قرارداد كارخانه فولاد في مابين شركت TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
امضاي قرارداد كارخانه فولاد في مابين شركت TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
امضاي قرارداد كارخانه فولاد في مابين شركت TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
امضاي قرارداد كارخانه فولاد في مابين شركت TENOVA ايتاليا و MMTE ايران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۶
کد مطلب: 134